The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Rechtsgeleerdheid - 2003

211 tot 220 van 764
1 ... 71 ... 151 ... 191   201   211   221   231 ... 301 ... 381 ... 451 ... 531 ... 611 ... 681 ... 761

211   Hoofdstuk: Enkele opmerkingen over "onderbroken" causaliteit
A.S. Hartkamp in: Schadevergoeding: een eeuw later, Opstellen aangeboden aan mr. A.R. Bloembergen (2003), p. 63-66
212   Artikel: Modernisation and harmonisation of Contract Law: Objectives, Methods and Scope
A.S. Hartkamp in: Uniform Law Review (2003), p. 81-90
213   Hoofdstuk: Voorwoord
A.S. Hartkamp in: Bekrachtiging en aanverwante rechtsfiguren, Preadviezen KNB 2003 (2003), p. 9-11
214   Artikel: Economie van de taal
J. Hartog in: Economisch-Statistische Berichten, Vol. 88 (2003), p. 123-
215   Artikel: Rechtsbescherming tegen milieuoverlast
W.G.A. Hazewindus, C.J. van der Wilt in: Nederlands Juristenblad, Vol. - (2003), p. 322-325
216   Hoofdstuk: Goldminepower: Decisions in governmental process design
E. van Heel, T.M. van Engers in: Jurix 2003: The Sixteenth Annual Conference: Legal Knowledge and Information Systems (2003), p. 71-80
217   Artikel: Diverse bijdragen
N. Helberger in: IRIS: legal observations of the European Audiovisual Observatory (2003)
218   Hoofdstuk: Technical bottlenecks in the hands of vertically integrated dominant players: a problem - or the driver behind the knowledge-based economy?
N. Helberger in: IRIS Special (2003)
219   Hoofdstuk: Vertical Limits - New Challenges for Media Regulation. Regulating Access to Digital Television
N. Helberger, A. Springsteen in: IRIS Special (2003), p. 127
220   Hoofdstuk: Balanceren tussen dwingend recht en regelend recht: het nieuwe verzekeringsrecht (Titel 7:17 NBW)
M.L. Hendrikse in: Privaatrecht tussen Autonomie en Solidariteit (2003), p. 109-118