The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Rechtsgeleerdheid - 2003

211 tot 220 van 763
1 ... 71 ... 151 ... 191   201   211   221   231 ... 301 ... 381 ... 451 ... 531 ... 601 ... 681 ... 761

211   Hoofdstuk: Eenmaking en harmonisering van het contractenrecht: doeleinden en methoden
A.S. Hartkamp in: Privaatrecht tussen Autonomie en Solidariteit (2003), p. 97-108
212   Hoofdstuk: Enkele opmerkingen over "onderbroken" causaliteit
A.S. Hartkamp in: Schadevergoeding: een eeuw later, Opstellen aangeboden aan mr. A.R. Bloembergen (2003), p. 63-66
213   Artikel: Modernisation and harmonisation of Contract Law: Objectives, Methods and Scope
A.S. Hartkamp in: Uniform Law Review (2003), p. 81-90
214   Hoofdstuk: Voorwoord
A.S. Hartkamp in: Bekrachtiging en aanverwante rechtsfiguren, Preadviezen KNB 2003 (2003), p. 9-11
215   Artikel: Economie van de taal
J. Hartog in: Economisch-Statistische Berichten, Vol. 88 (2003), p. 123-
216   Artikel: Rechtsbescherming tegen milieuoverlast
W.G.A. Hazewindus, C.J. van der Wilt in: Nederlands Juristenblad, Vol. - (2003), p. 322-325
217   Hoofdstuk: Goldminepower: Decisions in governmental process design
E. van Heel, T.M. van Engers in: Jurix 2003: The Sixteenth Annual Conference: Legal Knowledge and Information Systems (2003), p. 71-80
218   Artikel: Diverse bijdragen
N. Helberger in: IRIS: legal observations of the European Audiovisual Observatory (2003)
219   Hoofdstuk: Technical bottlenecks in the hands of vertically integrated dominant players: a problem - or the driver behind the knowledge-based economy?
N. Helberger in: IRIS Special (2003)
220   Hoofdstuk: Vertical Limits - New Challenges for Media Regulation. Regulating Access to Digital Television
N. Helberger, A. Springsteen in: IRIS Special (2003), p. 127