The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Rechtsgeleerdheid - 2003

11 tot 20 van 761
1   11   21   31 ... 71 ... 151 ... 221 ... 301 ... 371 ... 451 ... 531 ... 601 ... 681 ... 761

11   Artikel: Schuldige domeinnamen
L.F. Asscher in: Computerrecht, Vol. 3 (2003), p. 186-186
12   Boekredactie: Verkeersgegevens: een juridische en technische inventarisatie
L.F. Asscher, A.H. Ekker, R. Hes, B.J. Koops (2003), p. 107
13  download 521462 Rapport: Top incomes in the Netherlands and the United Kingdom over the Twentieth Century
A.B. Atkinson, W. Salverda (2003), p. 70
14  download 190323 Artikel: Zelf doen? Inventarisatie van de zelfreguleringsinstrumenten
B.E. Baarsma, F. Felso, S. van Geffen, J. Mulder, A. Oostdijk in: SEO-Rapport, Vol. 664 (2003)
15   Artikel: De schemerzone van art. 658, werkgeversaansprakelijkheid voor verkeersongevallen
A. Baris in: Rechtshulp, Vol. 6/7 (2003), p. 19-31
16   Artikel: De noodzaak van een groeiende verzorgingsstaat
P. de Beer in: Socialisme en Democratie, Vol. 60 (2003), p. 49-52
17  download 521781 Artikel: Gerechtvaardigde sociale zekerheid
P. de Beer in: Filosofie & Praktijk, Vol. 24 (2003), p. 16-30
18  download 521782 Artikel: IBO en de kunst van het vliegen vangen
P. de Beer in: Maandblad Re├»ntegratie, Vol. 3 (2003), p. 9-13
19  download 520853 Artikel: Sociale partners moeten eigen verantwoordelijkheid claimen
P. de Beer in: Zeggenschap/Tijdschrift over Arbeidsverhoudingen, Vol. 14 (2003), p. 42-44
20  download 520850 Artikel: Arbeidsparticipatie biedt geen garanties
P.T. de Beer in: Economisch-Statistische Berichten, Vol. 88 (2003), p. 179-181