The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Rechtsgeleerdheid - 2003

161 tot 170 van 764
1 ... 71 ... 141   151   161   171   181 ... 221 ... 301 ... 381 ... 451 ... 531 ... 611 ... 681 ... 761

161   Hoofdstuk: Comment: Some Thoughts on Managing the Interface between Intellectual Property, Genetic Engineering and Sustainable Development
M.E. Footer in: World Trade Forum; Intellectual Property: Trade, Competition and Sustainable Development (2003), p. 505-510
162   Hoofdstuk: Technical Assistance and Trade-Reform Post-Doha: Brave New World
M.E. Footer in: Law and Development: Facing Complexity in the 21st Century (2003), p. 108-131
163  download 190334 Rapport: Auteursrecht, economische lust of last?
S.J. van Geffen, B.E. Baarsma, . (2003)
164   Artikel: The War in Iraq and the Contemporary Jus ad Bellum
T.D. Gill in: International Law FORUM du droit international (2003), p. 241-246
165   Artikel: Talrijke bijdragen
S. Gorini in: IRIS: legal observations of the European Audiovisual Observatory (2003)
166   Artikel: De modernisering van het ouderlijk gezag
J.H. de Graaf in: Advocatenblad, Vol. 83 (2003), p. 792-794
167   Artikel: Rubriek Personen, Familie- en Jeugdrecht
J.H. de Graaf in: Ars Aequi Katern, Vol. 9 (2003), p. 4776-4779
168   Hoofdstuk: Tussen autonomie en solidariteit in het familierecht
J.H. de Graaf in: Privaatrecht tussen autonomie en solidariteit (2003), p. 27-38
169   Hoofdstuk: Goede procesorde en redelijkheid en billijkheid in het burgerlijk proces
E. Gras in: Privaatrecht tussen Autonomie en Solidariteit (2003), p. 39-70
170   Annotatie: JBP 2003, 71, (Begrenzing van de rechtskracht van de uitspraak in kort geding. Misbruik van procesrecht)
E. Gras in: Jurisprudentie Burgerlijk Procesrecht, Vol. 5, Begrenzing van de rechtskracht van de uitspraak in kort geding. Misbruik van procesrecht (2003), p. 471-474