The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Rechtsgeleerdheid - 2003

161 tot 170 van 763
1 ... 71 ... 141   151   161   171   181 ... 221 ... 301 ... 381 ... 451 ... 531 ... 601 ... 681 ... 761

161   Artikel: Out of the Blackbox?
W.N. Ferdinandusse in: Brooklyn Journal of International Law, Vol. 29:1 (2003), p. 45-127
162   Hoofdstuk: Comment: Some Thoughts on Managing the Interface between Intellectual Property, Genetic Engineering and Sustainable Development
M.E. Footer in: World Trade Forum; Intellectual Property: Trade, Competition and Sustainable Development (2003), p. 505-510
163   Hoofdstuk: Technical Assistance and Trade-Reform Post-Doha: Brave New World
M.E. Footer in: Law and Development: Facing Complexity in the 21st Century (2003), p. 108-131
164  download 190334 Rapport: Auteursrecht, economische lust of last?
S.J. van Geffen, B.E. Baarsma, . (2003)
165   Artikel: The War in Iraq and the Contemporary Jus ad Bellum
T.D. Gill in: International Law FORUM du droit international (2003), p. 241-246
166   Artikel: Talrijke bijdragen
S. Gorini in: IRIS: legal observations of the European Audiovisual Observatory (2003)
167   Artikel: De modernisering van het ouderlijk gezag
J.H. de Graaf in: Advocatenblad, Vol. 83 (2003), p. 792-794
168   Artikel: Rubriek Personen, Familie- en Jeugdrecht
J.H. de Graaf in: Ars Aequi Katern, Vol. 9 (2003), p. 4776-4779
169   Hoofdstuk: Tussen autonomie en solidariteit in het familierecht
J.H. de Graaf in: Privaatrecht tussen autonomie en solidariteit (2003), p. 27-38
170   Hoofdstuk: Goede procesorde en redelijkheid en billijkheid in het burgerlijk proces
E. Gras in: Privaatrecht tussen Autonomie en Solidariteit (2003), p. 39-70