The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Rechtsgeleerdheid - 2002

721 tot 730 van 748
1 ... 71 ... 141 ... 221 ... 291 ... 371 ... 441 ... 521 ... 591 ... 671 ... 701   711   721   731   741

721   Artikel: The Relationship between the Security Council and Regional Organizations during Enforcement Action under Chapter VII of the United Nations Charter
E. de Wet in: Nordic journal of international law : acta scandinavica juris gentium, Vol. 71 (2002), p. 1-37
722   Artikel: Ficties en feiten over herintreedsters
C.M.M.P. Wetzels in: Economisch-Statistische Berichten, Vol. 87 (2002)
723   Artikel: The E in ICE: Is the Climate for Negotiations on Trade and Environment Heating Up?
J.J.D. Wiers, M. Jacobs in: Legal Issues of Economic Integration, Vol. 29 (2002), p. 83-96
724  download 66463 Proefschrift: Trade and Environment in the EC and the WTO. A Legal Analysis
J.J.D. Wiers (2002)
725   Hoofdstuk: Herorientering op de bevrijdende verjaring: vervanging waar mogelijk door wettelijke vermoedens
H.W. Wiersma in: Privaatrecht tussen Autonomie en Solidariteit (2002), p. 335-367
726   Artikel: Inhaalmanoeuvres van het burgerlijk procesrecht, De hercodificatie van wetsvoorstel 26855 c.a. per 1 januari 2002
H.W. Wiersma in: Nederlands Juristenblad, Vol. 77/1 (2002), p. 6-20
727   Artikel: Ervaringen van Nederlandse burgers met bestuursrechtelijke procedures
C.J. van der Wilt, B.J. Schueler in: Tijdschrift voor bestuurswetenschappen en publiek recht (2002), p. 304-310
728   Artikel: Het convenant bodemsanering bedrijfsterreinen. Naar een nieuw systeem van aansprakelijkheid voor historische bodemverontreiniging.
C.J. van der Wilt in: Milieu en recht (2002), p. 26-32
729   Boekredactie: Arbeidsverhoudingen in ontwikkeling. Eenheid en verscheidenheid van sectoren
A.C.J.M. Wilthagen, A.G. Nagelkerke (2002), p. 179
730   Hoofdstuk: De arbeidsverhoudingen aan het begin van de 21ste eeuw. Op weg naar een institutioneel mozaiek
A.C.J.M. Wilthagen, A.G. Nagelkerke in: Arbeidsverhoudingen in ontwikkeling. Eenheid en verscheidenheid van sectoren (2002), p. 1-18