The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Rechtsgeleerdheid - 2002

61 tot 70 van 748
1 ... 41   51   61   71   81 ... 141 ... 221 ... 291 ... 371 ... 441 ... 521 ... 591 ... 671 ... 741

61   Rapport: Pattern persistence in European trade Union density
D. Checchi, J. Visser (2002), p. 43
62   Artikel: Act of God, zegen of plaag?, Aantekening bij de ontbindende voorwaarde in het ontslagrecht.
D. Christe in: Sociaal Recht, Vol. 4 (2002), p. 102-107
63   Hoofdstuk: Commentaar bij (nieuw) art. 7:658a BW, supplement 210
D. Christe in: Arbeidsovereenkomst -losbladig (2002)
64   Hoofdstuk: Hoofdstuk 3: De arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
D. Christe in: Flexibele arbeidsrelaties (2002), p. 79-112
65   Hoofdstuk: Hoofdstuk 6: De uitzendovereenkomst
D. Christe in: Flexibele arbeidsrelaties (2002), p. 191-228
66   Artikel: Ontwikkelingen in het individueel arbeidsrecht
D. Christe in: Gids voor Personeelsmanagement, Vol. 6 (2002), p. 16-21
67   Artikel: Van Flexibiliteit en Zekerheid naar Arbeid en Zorg
D. Christe in: Juridisch Nieuws voor P&O, Vol. 11 (2002), p. 6-9
68   Artikel: Van Roodeschool naar Hoek van Holland: het spoorvervoer geliberaliseerd? Deel I
D.L.M.T Dankers - Hagenaars, A van der Kolk, RL Latten, R Leijenaar in: Tijdschrift Vervoer & Recht, Vol. 2002 (2002), p. 3-13
69   Artikel: Van Roodeschool naar Hoek van Holland: het spoorvervoer geliberaliseerd? Deel II
D.L.M.T Dankers - Hagenaars, A van der Kolk, RL Latten, R Leijenaar in: Tijdschrift Vervoer & Recht, Vol. 2002 (2002), p. 53-59
70   Rapport: Wat hebben chronisch zieken nodig om aan het werk te blijven? Een kwalitatief onderzoek naar het perspectief van werknemers en professionals
S.I. Detaille, J.A. Haafkens, F.J.H. van Dijk (2002)