The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Rechtsgeleerdheid - 2002

671 tot 680 van 740
1 ... 71 ... 141 ... 221 ... 291 ... 361 ... 441 ... 511 ... 591 ... 651   661   671   681   691 ... 731

671   Hoofdstuk: Misbruik van omstandigheden. Een nadeeleis? Worden 'bezwaarde verwanten' voldoende beschermd? Gaat 'bedreiging met wanprestatie' met misbruik van omstandigheden gepaard?
G.J.P. de Vries in: Totstandkoming van de overeenkomst naar Belgisch en Nederlands recht (2002), p. 155-177
672   Annotatie: NTBR 2002, , (Crediteurs- en debiteursverzuim; debiteursverzuim versus definitieve onmogelijkheid om na te komen)
G.J.P. de Vries in: Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht, Vol. 3, Crediteurs- en debiteursverzuim; debiteursverzuim versus definitieve onmogelijkheid om na te komen (2002), p. 122-125
673   Annotatie: NTBR 2002, , (Het te enghartige aansprakelijkheidscriterium voor gedrag van hulppersonen (Geldnet/Kwantum Nederland))
G.J.P. de Vries in: Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht, Vol. 9, Het te enghartige aansprakelijkheidscriterium voor gedrag van hulppersonen (Geldnet/Kwantum Nederland) (2002), p. 491-494
674   Annotatie: NTBR 2002, , (Mededelings- en onderzoeksplicht bij een vergoedingsaanspraak op grond van dwaling)
G.J.P. de Vries in: Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht, Vol. 7, Mededelings- en onderzoeksplicht bij een vergoedingsaanspraak op grond van dwaling (2002), p. 341-344
675   Boek: Remedies op grond van niet-nakoming van internationale contracten in het licht van de PECL
G.J.P. de Vries (2002), 57 p.
676   Boek: Algemene voorwaarden en verzekeringsrecht
R.M. Vriesendorp -van Seumeren (2002), 367 p.
677   Boek: Juridische aspecten van geografische aanduidingen
B.M. Vroom - Cramer (2002), 146 p.
678   Annotatie: SEW 2002, , (Henkel Kga/OHIM, SEW)
B.M. Vroom - Cramer in: Sociaal-economische wetgeving: tijdschrift voor Europees en economisch recht, Vol. 5, Henkel Kga/OHIM, SEW (2002), p. 185-188
679   Artikel: Het door de vingers zien van gebreken die de materiele inhoud niet raken.
N.M. van Waterschoot in: Jurisprudentie bestuursrecht plus, Vol. 4 (2002), p. 181-194
680   Hoofdstuk: Interventie
N.M. van Waterschoot in: Alternatieven van en voor de bestuursrechter: verslag van de algemene vergadering van de VAR Vereniging voor bestuursrecht 2001 (2002), p. 68-71