The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Rechtsgeleerdheid - 2002

651 tot 660 van 748
1 ... 71 ... 141 ... 221 ... 291 ... 371 ... 441 ... 521 ... 591 ... 631   641   651   661   671 ... 741

651   Hoofdstuk: Handhaving van het milieustrafrecht; in (on)afhankelijkheid van het bestuursrecht
M.J.C. Visser in: Milieuaansprakelijkheid. Recente ontwikkelingen in een ondernemingsrechtelijk kader. (2002), p. 208-259
652   Artikel: Milieustrafrecht
M.J.C. Visser, M.G. Faure, I.M. Koopmans in: Delikt en Delinkwent (2002), p. 302-313
653   Artikel: Naar een nieuw commuun milieustrafrecht?!
M.J.C. Visser, M.G. Faure, I.M. Koopmans in: Milieu en recht (2002), p. 7-15
654   Artikel: Reactie
M.J.C. Visser in: Milieu en recht (2002), p. 259-260
655   Hoofdstuk: Strafbaarheid van ondernemer, onderneming en overheden
M.J.C. Visser, Th. A de Roos in: Milieuaansprakelijkheid. Recente ontwikkelingen in een ondernemingsrechtelijk kader. (2002), p. 261-300
656   Artikel: Aansprakelijkheid voor rechtmatig overheidsgedrag besproken. Een impressie.
I.C. van der Vlies in: Nederlands Juristenblad, Vol. 19 (2002), p. 941-944
657   Hoofdstuk: Application of administrative law to privatizations, in the Netherlands
I.C. van der Vlies, W.S.R. Stoter, D.R. Lubach in: Netherlands Reports to the Sixteenth International Congress of Comparative Law (2002), p. 425-444
658   Artikel: Bestuursrecht in de politiek
I.C. van der Vlies in: Nederlands tijdschrift voor bestuursrecht, Vol. 8 (2002), p. 231-235
659   Artikel: Een kwestie van cultuur
I.C. van der Vlies in: Nederlands Juristenblad, Vol. 33 (2002), p. 1645-1645
660   Hoofdstuk: Het legaliteitsbeginsel en de Algemene wet bestuursrecht: voor burger of bestuur?
I.C. van der Vlies in: De grootste gemene deler (2002), p. 137-146