The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Rechtsgeleerdheid - 2002

641 tot 650 van 740
1 ... 71 ... 141 ... 221 ... 291 ... 361 ... 441 ... 511 ... 591 ... 621   631   641   651   661 ... 731

641   Boek: Tekst en Commentaar Arbeidsrecht
E. Verhulp, P.F. van der Heijden, J.M. van Slooten (2002), 825 p.
642   Artikel: Actualia Milieustrafrecht
M.J.C. Visser in: Delikt en Delinkwent (2002), p. 905-912
643   Hoofdstuk: Handhaving van het milieustrafrecht; in (on)afhankelijkheid van het bestuursrecht
M.J.C. Visser in: Milieuaansprakelijkheid. Recente ontwikkelingen in een ondernemingsrechtelijk kader. (2002), p. 208-259
644   Artikel: Milieustrafrecht
M.J.C. Visser, M.G. Faure, I.M. Koopmans in: Delikt en Delinkwent (2002), p. 302-313
645   Artikel: Naar een nieuw commuun milieustrafrecht?!
M.J.C. Visser, M.G. Faure, I.M. Koopmans in: Milieu en recht (2002), p. 7-15
646   Artikel: Reactie
M.J.C. Visser in: Milieu en recht (2002), p. 259-260
647   Hoofdstuk: Strafbaarheid van ondernemer, onderneming en overheden
M.J.C. Visser, Th. A de Roos in: Milieuaansprakelijkheid. Recente ontwikkelingen in een ondernemingsrechtelijk kader. (2002), p. 261-300
648   Artikel: Aansprakelijkheid voor rechtmatig overheidsgedrag besproken. Een impressie.
I.C. van der Vlies in: Nederlands Juristenblad, Vol. 19 (2002), p. 941-944
649   Hoofdstuk: Application of administrative law to privatizations, in the Netherlands
I.C. van der Vlies, W.S.R. Stoter, D.R. Lubach in: Netherlands Reports to the Sixteenth International Congress of Comparative Law (2002), p. 425-444
650   Artikel: Bestuursrecht in de politiek
I.C. van der Vlies in: Nederlands tijdschrift voor bestuursrecht, Vol. 8 (2002), p. 231-235