The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Rechtsgeleerdheid - 2002

641 tot 650 van 742
1 ... 71 ... 141 ... 221 ... 291 ... 371 ... 441 ... 511 ... 591 ... 621   631   641   651   661 ... 741

641  download 190312 Artikel: Kloppen of klokkenluiden (gastcolum)
E. Verhulp in: Gids voor Personeelsmanagement (2002), p. 35-
642   Hoofdstuk: Ontslag op staande voet
E. Verhulp in: Praktijkboek Ontslagrecht, supplement 27 (2002), p. 1-124
643   Boek: Tekst en Commentaar Arbeidsrecht
E. Verhulp, P.F. van der Heijden, J.M. van Slooten (2002), 825 p.
644   Artikel: Actualia Milieustrafrecht
M.J.C. Visser in: Delikt en Delinkwent (2002), p. 905-912
645   Hoofdstuk: Handhaving van het milieustrafrecht; in (on)afhankelijkheid van het bestuursrecht
M.J.C. Visser in: Milieuaansprakelijkheid. Recente ontwikkelingen in een ondernemingsrechtelijk kader. (2002), p. 208-259
646   Artikel: Milieustrafrecht
M.J.C. Visser, M.G. Faure, I.M. Koopmans in: Delikt en Delinkwent (2002), p. 302-313
647   Artikel: Naar een nieuw commuun milieustrafrecht?!
M.J.C. Visser, M.G. Faure, I.M. Koopmans in: Milieu en recht (2002), p. 7-15
648   Artikel: Reactie
M.J.C. Visser in: Milieu en recht (2002), p. 259-260
649   Hoofdstuk: Strafbaarheid van ondernemer, onderneming en overheden
M.J.C. Visser, Th. A de Roos in: Milieuaansprakelijkheid. Recente ontwikkelingen in een ondernemingsrechtelijk kader. (2002), p. 261-300
650   Artikel: Aansprakelijkheid voor rechtmatig overheidsgedrag besproken. Een impressie.
I.C. van der Vlies in: Nederlands Juristenblad, Vol. 19 (2002), p. 941-944