The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Rechtsgeleerdheid - 2002

641 tot 650 van 748
1 ... 71 ... 141 ... 221 ... 291 ... 371 ... 441 ... 521 ... 591 ... 621   631   641   651   661   671 ... 741

641  download 7123 Artikel: Het leed dat overgangsrecht heet....
E. Verhulp in: ArbeidsRecht, Vol. 3 (2002)
642   Hoofdstuk: Hoofdstuk 1: De overeenkomst van opdracht
E. Verhulp in: Flexibele arbeidsrelaties (2002), p. 5-39
643   Hoofdstuk: Hoofdstuk 4: De oproepovereenkomst
E. Verhulp in: Flexibele arbeidsrelaties (2002), p. 113-145
644   Hoofdstuk: Inleiding
E. Verhulp, R.M. Beltzer, B.B.B. Lanting, G.J. Mulder, J. Riphagen, L.C.J. Sprengers in: Inleiding Nederlands ambtenarenrecht (2002), p. 19-30
645  download 4182 Artikel: JAR Verklaard, 2 december 2002
E. Verhulp in: Jurisprudentie arbeidsrecht, Vol. special (2002)
646   Artikel: JAR-Verklaard, 29 mei 2002
E. Verhulp in: Jurisprudentie arbeidsrecht, Vol. Special (2002), p. 3-9
647  download 190312 Artikel: Kloppen of klokkenluiden (gastcolum)
E. Verhulp in: Gids voor Personeelsmanagement (2002), p. 35-
648   Hoofdstuk: Ontslag op staande voet
E. Verhulp in: Praktijkboek Ontslagrecht, supplement 27 (2002), p. 1-124
649   Boek: Tekst en Commentaar Arbeidsrecht
E. Verhulp, P.F. van der Heijden, J.M. van Slooten (2002), 825 p.
650   Artikel: Actualia Milieustrafrecht
M.J.C. Visser in: Delikt en Delinkwent (2002), p. 905-912