The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Rechtsgeleerdheid - 2002

631 tot 640 van 748
1 ... 71 ... 141 ... 221 ... 291 ... 371 ... 441 ... 521 ... 591 ... 611   621   631   641   651 ... 671 ... 741

631   Annotatie: SEW 2002, 1, (Zaak C-377/98, 'Biotechnologie-richtlijn')
T.A.J.A. Vandamme in: Sociaal-economische wetgeving: tijdschrift voor Europees en economisch recht, Vol. 2, Zaak C-377/98, 'Biotechnologie-richtlijn' (2002), p. 77-80
632   Artikel: Europees Privaatrecht en Politiek
M. Veldman in: Ars Aequi Katern, Vol. 51-6 (2002), p. 4434-4435
633   Hoofdstuk: Section 3: Terminology and other Provisions (art. 1:301-1:305)
M. Veldman in: The Principles of European Contract Law and Dutch Law, a commentary. (2002), p. 54-74
634   Hoofdstuk: Mimicking Internal Labor Markets: Can Regulation Create Job Ladders for Flexible Workers?
M.J.T. van Velzen in: Flexible Work Arrangements: Conceptualizations and International Experiences (2002), p. 77-93
635   Rapport: Stork Mobile's Collective Agreement
M.J.T. van Velzen (2002)
636   Boek: Burgerlijk Wetboek
E. Verhulp, J.H. Nieuwenhuis, C.J.J.M. Stolker, W.L. Valk (2002), 3698 p.
637   Artikel: Commentaar op wetsvoorstel wijziging concurrentiebeding (28 167)
E. Verhulp, S.W. Kuip in: ArbeidsRecht, Vol. 8/9 (2002)
638   Annotatie: Commentaar op wetvoorstel wijziging concurrentiebeding (28 167)
E. Verhulp, S.W. Kuip in: ArbeidsRecht, Vol. 2002 (2002)
639   Hoofdstuk: De materiele rechtspositie van de ambtenaar
E. Verhulp, R.M. Beltzer, B.B.B. Lanting, G.J. Mulder, J. Riphagen, L.C.J. Sprengers in: Inleiding Nederlands ambtenarenrecht (2002), p. 107-134
640  download 190683 Artikel: Gratis openbaar vervoer: een goedkoop evenwicht?
E. Verhulp in: Sociaal Recht, Vol. 6 (2002), p. 183-