The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Rechtsgeleerdheid - 2002

631 tot 640 van 740
1 ... 71 ... 141 ... 221 ... 291 ... 361 ... 441 ... 511 ... 591 ... 611   621   631   641   651   661 ... 731

631   Hoofdstuk: De materiele rechtspositie van de ambtenaar
E. Verhulp, R.M. Beltzer, B.B.B. Lanting, G.J. Mulder, J. Riphagen, L.C.J. Sprengers in: Inleiding Nederlands ambtenarenrecht (2002), p. 107-134
632  download 190683 Artikel: Gratis openbaar vervoer: een goedkoop evenwicht?
E. Verhulp in: Sociaal Recht, Vol. 6 (2002), p. 183-
633  download 7123 Artikel: Het leed dat overgangsrecht heet....
E. Verhulp in: ArbeidsRecht, Vol. 3 (2002)
634   Hoofdstuk: Hoofdstuk 1: De overeenkomst van opdracht
E. Verhulp in: Flexibele arbeidsrelaties (2002), p. 5-39
635   Hoofdstuk: Hoofdstuk 4: De oproepovereenkomst
E. Verhulp in: Flexibele arbeidsrelaties (2002), p. 113-145
636   Hoofdstuk: Inleiding
E. Verhulp, R.M. Beltzer, B.B.B. Lanting, G.J. Mulder, J. Riphagen, L.C.J. Sprengers in: Inleiding Nederlands ambtenarenrecht (2002), p. 19-30
637  download 4182 Artikel: JAR Verklaard, 2 december 2002
E. Verhulp in: Jurisprudentie arbeidsrecht, Vol. special (2002)
638   Artikel: JAR-Verklaard, 29 mei 2002
E. Verhulp in: Jurisprudentie arbeidsrecht, Vol. Special (2002), p. 3-9
639  download 190312 Artikel: Kloppen of klokkenluiden (gastcolum)
E. Verhulp in: Gids voor Personeelsmanagement (2002), p. 35-
640   Hoofdstuk: Ontslag op staande voet
E. Verhulp in: Praktijkboek Ontslagrecht, supplement 27 (2002), p. 1-124