The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Rechtsgeleerdheid - 2002

581 tot 590 van 742
1 ... 71 ... 141 ... 221 ... 291 ... 371 ... 441 ... 511 ... 561   571   581   591   601 ... 661 ... 741

581   Artikel: Van open Barend Biesheuvel tot Worldwide Wallage
G.A.I. Schuijt in: Nederlands Juristenblad, Vol. 2 (2002), p. 75-78
582   Rapport: Verkennend onderzoek naar de betekenis van programmastatuten voor de monitoring mediaconcentraties
G.A.I. Schuijt (2002)
583   Hoofdstuk: VII. Aantasting eer en goede naam en andere aantasting van de persoon
G.A.I. Schuijt in: Onrechtmatige daad (2002), p. losbladig
584   Artikel: 'EU schrijft Nederland de wet voor', Redactioneel
H.G. Sevenster in: Tijdschrift voor omgevingsrecht, Vol. 2 (2002), p. 173-
585   Hoofdstuk: De rechtseconomische gevolgen van de Europese natuurbeschermingswetgeving
H.G. Sevenster in: Mok-aria : opstellen aangeboden aan prof.mr. M.R. Mok ter gelegenheid van zijn 70e verjaardag (2002), p. 269-277
586   Artikel: Graafrechten: de regeling kan de tand des tijds niet doorstaan
N. Sitompoel in: Computerrecht, Vol. 4 (2002), p. 209-216
587   Boekbespreking: 
R. Smits in: Common Market Law Review (2002), p. 429-430 , The Law of the ECB
588   Boekbespreking: 
R. Smits in: Common Market Law Review, Vol. 39 (2002), p. 671-672 , Europ√§ische Zentralbank und Europ√§isches System der Zentralbanken
589   Artikel: Changing legal basis of central banks
R. Smits in: Central banking, Vol. 2002 (2002), p. 88-95
590   Artikel: Bosal Holding - gedachten naar aanleiding van de conclusie van A-G Alber
F.P.J. Snel in: Weekblad voor Fiscaal Recht, Vol. 6508 (2002), p. 1779-1785