The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Rechtsgeleerdheid - 2002

571 tot 580 van 748
1 ... 71 ... 141 ... 221 ... 291 ... 371 ... 441 ... 521 ... 551   561   571   581   591 ... 671 ... 741

571   Hoofdstuk: Beroep bij de rechter; Nieuwe besluiten hangende bezwaar en beroep; Hoger beroep
B.J. Schueler in: Bestuursrecht, Deel 2, Rechtsbescherming tegen de overheid - bestuursprocesrecht (2002), p. 713
572   Hoofdstuk: Goede besluiten met slechte gevolgen. De verplichting tot nadeelcompensatie in het bestuursrecht.
B.J. Schueler in: Schadevergoeding bij rechtmatige overheidsdaad, preadviezen VAR Vereniging voor bestuursrecht 2002 (2002), p. 432
573   Artikel: Het perspectief van de burger, niet van het bestuur
B.J. Schueler, M.N. Boeve, W.G.A. Hazewindus, K.A.W.M. de Jong in: Nederlands tijdschrift voor bestuursrecht, Vol. 6 (2002), p. 160-162
574   Annotatie: JV 2002, 228, ()
B.J. Schueler in: Jurisprudentie Vreemdelingenrecht, Vol. 9 (2002), p. 687-688
575   Hoofdstuk: Overeenkomsten
B.J. Schueler in: Bestuursrecht, Deel 1 (2002)
576   Artikel: Overheidsaansprakelijkheid anno 2002
B.J. Schueler, J.E.M. Polak, B.P.M. van Ravels, R.J.G.M. Widdershoven, A.A. van Rossum, C. Waling in: Overheid en Aansprakelijkheid, Vol. 1 (2002), p. 2-14
577   Hoofdstuk: XX Schadevergoeding na vernietiging
B.J. Schueler in: Praktijkboek Bestuursrecht (2002)
578   Hoofdstuk: 'n 10 voor Feer'
G.A.I. Schuijt in: Liber promotorum D.W.F. Verkade (2002), p. 5-6
579   Artikel: De eerste toets van een persfusie
G.A.I. Schuijt in: Mediaforum, Vol. 3 (2002), p. 77-77
580   Artikel: De Raad voor de Journalistiek en de Reclame Code Commissie en hun consequenties voor de uitingsvrijheid
G.A.I. Schuijt in: Mediaforum, Vol. 9 (2002), p. 278-283