The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Rechtsgeleerdheid - 2002

561 tot 570 van 740
1 ... 71 ... 141 ... 221 ... 291 ... 361 ... 441 ... 511 ... 541   551   561   571   581   591 ... 661 ... 731

561   Annotatie: AB 2002, 349, ()
B.J. Schueler in: Administratiefrechtelijke Beslissingen, Vol. 39 (2002), p. 1531-1532
562   Annotatie: AB 2002, 447, ()
B.J. Schueler in: Administratiefrechtelijke Beslissingen (2002), p. 2254-2255
563   Hoofdstuk: Algemene bepalingen over besluiten
B.J. Schueler in: Handboek Algemene wet bestuursrecht, deel II (2002)
564   Hoofdstuk: Beroep bij de rechter; Nieuwe besluiten hangende bezwaar en beroep; Hoger beroep
B.J. Schueler in: Bestuursrecht, Deel 2, Rechtsbescherming tegen de overheid - bestuursprocesrecht (2002), p. 713
565   Hoofdstuk: Goede besluiten met slechte gevolgen. De verplichting tot nadeelcompensatie in het bestuursrecht.
B.J. Schueler in: Schadevergoeding bij rechtmatige overheidsdaad, preadviezen VAR Vereniging voor bestuursrecht 2002 (2002), p. 432
566   Artikel: Het perspectief van de burger, niet van het bestuur
B.J. Schueler, M.N. Boeve, W.G.A. Hazewindus, K.A.W.M. de Jong in: Nederlands tijdschrift voor bestuursrecht, Vol. 6 (2002), p. 160-162
567   Annotatie: JV 2002, 228, ()
B.J. Schueler in: Jurisprudentie Vreemdelingenrecht, Vol. 9 (2002), p. 687-688
568   Hoofdstuk: Overeenkomsten
B.J. Schueler in: Bestuursrecht, Deel 1 (2002)
569   Artikel: Overheidsaansprakelijkheid anno 2002
B.J. Schueler, J.E.M. Polak, B.P.M. van Ravels, R.J.G.M. Widdershoven, A.A. van Rossum, C. Waling in: Overheid en Aansprakelijkheid, Vol. 1 (2002), p. 2-14
570   Hoofdstuk: XX Schadevergoeding na vernietiging
B.J. Schueler in: Praktijkboek Bestuursrecht (2002)