The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Rechtsgeleerdheid - 2002

521 tot 530 van 748
1 ... 71 ... 141 ... 221 ... 291 ... 371 ... 441 ... 501   511   521   531   541 ... 591 ... 671 ... 741

521   Boek: Beginselen van het Nederlandse staatsrecht
J.L. de Reede (2002), 348 p.
522   Artikel: Automatische wijzigingen van het huwelijksgoederenregime komen er aan (zijn er ook al)
B.E. Reinhartz in: JBN: juridische berichten voor het notariaat (2002), p. 12-15
523   Artikel: Codicillen en uitsluitingsclausules
B.E. Reinhartz in: JBN: juridische berichten voor het notariaat, Vol. oktober (2002), p. 14-14
524   Hoofdstuk: De 'andere' levensgezel
B.E. Reinhartz in: Langst leve het nieuwe erfrecht (2002), p. 69-71
525   Hoofdstuk: Echtgenoten en hun gemeenschappelijke goederen
B.E. Reinhartz in: Gemeenschap, BW-krant jaarboek 18 (2002), p. 91-107
526   Hoofdstuk: Flitsscheidingen in Nederlands-Duitse verhoudingen
B.E. Reinhartz in: Met recht verkregen (2002), p. 155-166
527   Hoofdstuk: IPR huwelijksvermogensrecht
B.E. Reinhartz in: Tekst en commentaar Personen- en familierecht, 2e druk (2002), p. 1497-1536
528   Hoofdstuk: The Netherlands
B.E. Reinhartz in: Family law in Europe, 2nd edition (2002), p. 438-467
529   Artikel: Uitsluitingsclausules en nieuwe wetgeving inzake verrekenbedingen (Stb. 2002, 152)
B.E. Reinhartz in: Nieuw Erfrecht, Vol. 3 (2002), p. 70-71
530   Annotatie: AA, A.A. 2002, , (Medische beoordeling werkhervatting: moet de werkgever betalen?)
J. Riphagen in: Ars Aequi, Vol. 12, Medische beoordeling werkhervatting: moet de werkgever betalen? (2002), p. 907-916