The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Rechtsgeleerdheid - 2002

521 tot 530 van 740
1 ... 71 ... 141 ... 221 ... 291 ... 361 ... 441 ... 501   511   521   531   541 ... 591 ... 661 ... 731

521   Hoofdstuk: The Netherlands
B.E. Reinhartz in: Family law in Europe, 2nd edition (2002), p. 438-467
522   Artikel: Uitsluitingsclausules en nieuwe wetgeving inzake verrekenbedingen (Stb. 2002, 152)
B.E. Reinhartz in: Nieuw Erfrecht, Vol. 3 (2002), p. 70-71
523   Annotatie: AA, A.A. 2002, , (Medische beoordeling werkhervatting: moet de werkgever betalen?)
J. Riphagen in: Ars Aequi, Vol. 12, Medische beoordeling werkhervatting: moet de werkgever betalen? (2002), p. 907-916
524   Hoofdstuk: De toetsende rol van de rechter bij handhaving van het bestuursrecht
J. Riphagen, L.J. Rogier in: Juridische Samenwerking aan de Maas (2002), p. 61-86
525   Hoofdstuk: De WAO, commentaar op art. 71a
J. Riphagen in: Tekst en Commentaar (2002), p. 213-217
526   Hoofdstuk: De Werkloosheidswet, commentaar op art. 16 en art. 24
J. Riphagen in: Tekst en Commentaar (2002), p. 203-212
527   Artikel: Het rapport Donner: de WAO uit - de WW in?
J. Riphagen in: SMA, Vol. 3 (2002), p. 168-181
528   Hoofdstuk: Hoofdstuk 6: Rechtsbescherming
J. Riphagen in: Inleiding Nederlands Ambtenarenrecht (2002), p. 177-214
529   Hoofdstuk: Hoofdstuk 7: Flexibele arbeidsrelaties en sociale zekerheid
J. Riphagen in: Flexibele arbeidsrelaties (2002), p. 229-274
530  download 509863 Rapport: Report of the High Level Group on industrial relations and change in the European Union
M.J. Rodrigues, M. Biagi, J. Gandois, R. Hornung-Draus, M. Lado, P. O'Donovan, I. Ohlsson, D. Paraskevas, J. Visser, J.M. Zufiaur (2002), p. 50