The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Rechtsgeleerdheid - 2002

511 tot 520 van 748
1 ... 71 ... 141 ... 221 ... 291 ... 371 ... 441 ... 491   501   511   521   531 ... 591 ... 671 ... 741

511   Hoofdstuk: Mogen, willen en doen niet altijd gelijk! Toegang, wensen en praktijk van telethuiswerken in Nederland
P. Peters, K.G. Tijdens, C.M.M.P. Wetzels in: Arbeid en ICT in onderzoek (2002), p. 137-151
512   Artikel: Distorsioni nel mercato interno ed imposizione societaria nelle UE: verso una base imponibile consolidata? (Internal market distorsions and corporate taxation in the EU: towards a consolidated tax base?)
C. Pinto in: fiscalia, Vol. januari (2002), p. 11-21
513  download 65841 Proefschrift: Tax Competition and EU Law
C. Pinto (2002), p. 352
514   Artikel: The OECD 2001 Progress Report on Harmful Tax Competition
C. Pinto in: European Taxation : a monthly jrnl. of articles concerning tax laws of European Countries, Vol. januari (2002), p. 41-45
515   Artikel: Nieuw regime voor Schiphol, Over ruimtelijke doorwerking, handhaving, zorgplicht en rechtsbescherming
A.M.C. Polman in: Nederlands tijdschrift voor bestuursrecht, Vol. 9 (2002), p. 273-279
516   Artikel: Feit en rechtsnorm: moeilijke gevallen van lokaliseren van de internationale onrechtmatige daad: Hoge Raad 12 oktober en 7 december 2001
J.A. Pontier in: Nederlands Internationaal Privaatrecht, Vol. 3 (2002), p. 274-282
517   Annotatie: SEW 2002, , (Bewerking Zaak C-118/00, Gervaius Larsy t. Rijksinstituut voor de sociale verzekering der zelfstandigen (RVSZ))
J.M. Prinssen in: Sociaal-economische wetgeving: tijdschrift voor Europees en economisch recht, Vol. 2, Bewerking Zaak C-118/00, Gervaius Larsy t. Rijksinstituut voor de sociale verzekering der zelfstandigen (RVSZ) (2002), p. 76-77
518   Annotatie: SEW 2002, , (Gevoegde zaken C-397/98 en C-410/98)
J.M. Prinssen in: Sociaal-economische wetgeving: tijdschrift voor Europees en economisch recht, Vol. 4, Gevoegde zaken C-397/98 en C-410/98 (2002), p. 158-160
519  download 61530 Proefschrift: Bestuursrechtspraak : voorstellen voor modernisering van de bestuursrechtspraak
S. Pront-van Bommel (2002), p. 319
520   Artikel: Al 75 jaar Wet CAO; er is hoop
E. van der Putte in: Rechtshulp, Vol. 11 (2002), p. 33-37