The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Rechtsgeleerdheid - 2002

501 tot 510 van 742
1 ... 71 ... 141 ... 221 ... 291 ... 371 ... 441 ... 481   491   501   511   521 ... 591 ... 661 ... 741

501   Hoofdstuk: De aansprakelijkheid van ouders voor hun kinderen in Europees perspectief
C.E. du Perron in: Mok-aria (Mok-bundel) (2002), p. 223-232
502   Hoofdstuk: Een afgesloten weg (oratie 2001)
C.E. du Perron in: Uitgesproken teksten (2002)
503   Hoofdstuk: Hoofdstuk 6: Zorgplicht
C.E. du Perron in: Leerboek Effectenrecht (2002)
504   Hoofdstuk: Netherlands
C.E. du Perron, W. van Boom in: Unification of Tort Law: Strict Liability (2002), p. 227-255
505   Hoofdstuk: Mogen, willen en doen niet altijd gelijk! Toegang, wensen en praktijk van telethuiswerken in Nederland
P. Peters, K.G. Tijdens, C.M.M.P. Wetzels in: Arbeid en ICT in onderzoek (2002), p. 137-151
506   Artikel: Distorsioni nel mercato interno ed imposizione societaria nelle UE: verso una base imponibile consolidata? (Internal market distorsions and corporate taxation in the EU: towards a consolidated tax base?)
C. Pinto in: fiscalia, Vol. januari (2002), p. 11-21
507  download 65841 Proefschrift: Tax Competition and EU Law
C. Pinto (2002), p. 352
508   Artikel: The OECD 2001 Progress Report on Harmful Tax Competition
C. Pinto in: European Taxation : a monthly jrnl. of articles concerning tax laws of European Countries, Vol. januari (2002), p. 41-45
509   Artikel: Nieuw regime voor Schiphol, Over ruimtelijke doorwerking, handhaving, zorgplicht en rechtsbescherming
A.M.C. Polman in: Nederlands tijdschrift voor bestuursrecht, Vol. 9 (2002), p. 273-279
510   Artikel: Feit en rechtsnorm: moeilijke gevallen van lokaliseren van de internationale onrechtmatige daad: Hoge Raad 12 oktober en 7 december 2001
J.A. Pontier in: Nederlands Internationaal Privaatrecht, Vol. 3 (2002), p. 274-282