The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Rechtsgeleerdheid - 2002

501 tot 510 van 748
1 ... 71 ... 141 ... 221 ... 291 ... 371 ... 441 ... 481   491   501   511   521 ... 591 ... 671 ... 741

501   Annotatie: Cr 2002, , (Versatel/OPTA)
A.T. Ottow in: Computerrecht, Vol. 3, Versatel/OPTA (2002), p. 182-187
502   Artikel: De afbakening van de markt voor internettoegang door de NMa en OPTA
A.T. Ottow in: Actualiteiten Mededingingsrecht, Vol. 2 (2002), p. 21-23
503   Artikel: De bevoegdheidsverdeling tussen OPTA en de civiele rechter
A.T. Ottow in: Mediaforum, Vol. 10 (2002), p. 316-319
504   Artikel: De rol van het mededingingsrecht in de telecommunicatiesector
A.T. Ottow, A. Prompers in: Mediaforum, Vol. 1 (2002), p. 7-14
505   Artikel: De sectorspecifieke toezichthouders en het kamermodel Nma
A.T. Ottow, I.M. Schong in: Markt en Mededinging, Vol. 4 (2002), p. 128-134
506   Artikel: Over toezicht en rechtsbescherming: de omissies in de Telecommunicatiewet
A.T. Ottow in: Mediaforum, Vol. 4 (2002), p. 108-113
507   Hoofdstuk: De aansprakelijkheid van ouders voor hun kinderen in Europees perspectief
C.E. du Perron in: Mok-aria (Mok-bundel) (2002), p. 223-232
508   Hoofdstuk: Een afgesloten weg (oratie 2001)
C.E. du Perron in: Uitgesproken teksten (2002)
509   Hoofdstuk: Hoofdstuk 6: Zorgplicht
C.E. du Perron in: Leerboek Effectenrecht (2002)
510   Hoofdstuk: Netherlands
C.E. du Perron, W. van Boom in: Unification of Tort Law: Strict Liability (2002), p. 227-255