The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Rechtsgeleerdheid - 2002

491 tot 500 van 740
1 ... 71 ... 141 ... 221 ... 291 ... 361 ... 441 ... 471   481   491   501   511 ... 591 ... 661 ... 731

491   Artikel: Jurisprudentie EG
R.H. van Ooik, H.A.G. Temmink in: Sociaal-economische wetgeving: suppl. Jurisprudentie EG, Vol. 50 (2002), p. 1-40
492   Annotatie: Zaak C-13/00, Europese Commissie t. Ierland, arrest van 19 maart 2002 ('Berner Conventie')
R.H. van Ooik in: Sociaal economische wetgeving, Vol. 50 (2002), p. 478-481
493   Annotatie: Zaak C-13/00. Europese Commissie t. Ierland, arrest van 19 maart 2002 (Berner conventie)
R.H. van Ooik in: Sociaal-economische wetgeving, Vol. 50 (2002), p. 478-481
494   Annotatie: Cr 2002, , (Versatel/OPTA)
A.T. Ottow in: Computerrecht, Vol. 3, Versatel/OPTA (2002), p. 182-187
495   Artikel: De afbakening van de markt voor internettoegang door de NMa en OPTA
A.T. Ottow in: Actualiteiten Mededingingsrecht, Vol. 2 (2002), p. 21-23
496   Artikel: De bevoegdheidsverdeling tussen OPTA en de civiele rechter
A.T. Ottow in: Mediaforum, Vol. 10 (2002), p. 316-319
497   Artikel: De rol van het mededingingsrecht in de telecommunicatiesector
A.T. Ottow, A. Prompers in: Mediaforum, Vol. 1 (2002), p. 7-14
498   Artikel: De sectorspecifieke toezichthouders en het kamermodel Nma
A.T. Ottow, I.M. Schong in: Markt en Mededinging, Vol. 4 (2002), p. 128-134
499   Artikel: Over toezicht en rechtsbescherming: de omissies in de Telecommunicatiewet
A.T. Ottow in: Mediaforum, Vol. 4 (2002), p. 108-113
500   Hoofdstuk: De aansprakelijkheid van ouders voor hun kinderen in Europees perspectief
C.E. du Perron in: Mok-aria (Mok-bundel) (2002), p. 223-232