The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Rechtsgeleerdheid - 2002

491 tot 500 van 742
1 ... 71 ... 141 ... 221 ... 291 ... 371 ... 441 ... 471   481   491   501   511 ... 591 ... 661 ... 741

491   Annotatie: Freedom of movement of self-employed persons and the Europe agreements
R.H. van Ooik in: European journal of migration and law, Vol. 4 (2002), p. 377-393
492   Artikel: Jurisprudentie EG
R.H. van Ooik, H.A.G. Temmink in: Sociaal-economische wetgeving: suppl. Jurisprudentie EG, Vol. 50 (2002), p. 1-40
493   Annotatie: Zaak C-13/00, Europese Commissie t. Ierland, arrest van 19 maart 2002 ('Berner Conventie')
R.H. van Ooik in: Sociaal economische wetgeving, Vol. 50 (2002), p. 478-481
494   Annotatie: Zaak C-13/00. Europese Commissie t. Ierland, arrest van 19 maart 2002 (Berner conventie)
R.H. van Ooik in: Sociaal-economische wetgeving, Vol. 50 (2002), p. 478-481
495   Annotatie: Cr 2002, , (Versatel/OPTA)
A.T. Ottow in: Computerrecht, Vol. 3, Versatel/OPTA (2002), p. 182-187
496   Artikel: De afbakening van de markt voor internettoegang door de NMa en OPTA
A.T. Ottow in: Actualiteiten Mededingingsrecht, Vol. 2 (2002), p. 21-23
497   Artikel: De bevoegdheidsverdeling tussen OPTA en de civiele rechter
A.T. Ottow in: Mediaforum, Vol. 10 (2002), p. 316-319
498   Artikel: De rol van het mededingingsrecht in de telecommunicatiesector
A.T. Ottow, A. Prompers in: Mediaforum, Vol. 1 (2002), p. 7-14
499   Artikel: De sectorspecifieke toezichthouders en het kamermodel Nma
A.T. Ottow, I.M. Schong in: Markt en Mededinging, Vol. 4 (2002), p. 128-134
500   Artikel: Over toezicht en rechtsbescherming: de omissies in de Telecommunicatiewet
A.T. Ottow in: Mediaforum, Vol. 4 (2002), p. 108-113