The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Rechtsgeleerdheid - 2002

491 tot 500 van 748
1 ... 71 ... 141 ... 221 ... 291 ... 371 ... 441 ... 471   481   491   501   511   521 ... 591 ... 671 ... 741

491   Annotatie: RV 2002, 54, ()
B.K. Olivier in: Rechtspraak Vreemdelingenrecht (2002), p. 233-234
492   Annotatie: RV 2002, 56, ()
B.K. Olivier in: Rechtspraak Vreemdelingenrecht (2002), p. 240-243
493   Annotatie: RV 2002, 61, ()
B.K. Olivier in: Rechtspraak Vreemdelingenrecht (2002), p. 251-252
494   Annotatie: RV 2002, 62, ()
B.K. Olivier in: Rechtspraak Vreemdelingenrecht (2002), p. 254-256
495   Artikel: 'Een activiteit waarbij onder bezwarende titel een dienst wordt verricht ten behoeve van de ontvanger, zonder dat materiĆ«le goederen worden geproduceerd of overgedragen'. Over de Jany-uitspraak en prostitutie als economische activiteit
R.H. van Ooik in: Nederlands tijdschrift voor Europees recht, Vol. 8 (2002), p. 1-7
496   Rapport: De 'meeneembaarheid' van Nederlandse studiefinanciering bezien vanuit het Europese recht. Onderzoeksrapport in opdracht van het Ministerie van OC&W
R.H. van Ooik, K. Boele-Woelki (2002)
497   Annotatie: Freedom of movement of self-employed persons and the Europe agreements
R.H. van Ooik in: European journal of migration and law, Vol. 4 (2002), p. 377-393
498   Artikel: Jurisprudentie EG
R.H. van Ooik, H.A.G. Temmink in: Sociaal-economische wetgeving: suppl. Jurisprudentie EG, Vol. 50 (2002), p. 1-40
499   Annotatie: Zaak C-13/00, Europese Commissie t. Ierland, arrest van 19 maart 2002 ('Berner Conventie')
R.H. van Ooik in: Sociaal economische wetgeving, Vol. 50 (2002), p. 478-481
500   Annotatie: Zaak C-13/00. Europese Commissie t. Ierland, arrest van 19 maart 2002 (Berner conventie)
R.H. van Ooik in: Sociaal-economische wetgeving, Vol. 50 (2002), p. 478-481