The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Rechtsgeleerdheid - 2002

411 tot 420 van 740
1 ... 71 ... 141 ... 221 ... 291 ... 361 ... 391   401   411   421   431   441 ... 511 ... 591 ... 661 ... 731

411   Annotatie: NTFR 2002, , (Besluit BTW-vermogensetikettering investeringsgoederen)
W.A.P. Nieuwenhuizen in: Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, Vol. 1880, Besluit BTW-vermogensetikettering investeringsgoederen (2002)
412   Annotatie: NTFR 2002, , (Besluit ter voorkoming administratieve problemen DGA in de BTW)
W.A.P. Nieuwenhuizen in: Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, Vol. 1097, Besluit ter voorkoming administratieve problemen DGA in de BTW (2002)
413   Annotatie: NTFR 2002, , (BTW blijft voor projectontwikkelaars in kostendekkende situaties)
W.A.P. Nieuwenhuizen in: Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, Vol. 185, BTW blijft voor projectontwikkelaars in kostendekkende situaties (2002)
414   Annotatie: NTFR 2002, , (BTW-correctie prive-gebruik auto onder nieuwe IB-wetgeving)
W.A.P. Nieuwenhuizen in: Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, Vol. 1338, BTW-correctie prive-gebruik auto onder nieuwe IB-wetgeving (2002)
415   Annotatie: NTFR 2002, , (Cie-Duitsland: onderzoeksactiviteiten universiteiten belast met BTW)
W.A.P. Nieuwenhuizen in: Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, Vol. 935, Cie-Duitsland: onderzoeksactiviteiten universiteiten belast met BTW (2002)
416   Annotatie: NTFR 2002, , (Cie-Finland: BTW-vrijstelling kunst in strijd met Zesde richtlijn)
W.A.P. Nieuwenhuizen in: Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, Vol. 400, Cie-Finland: BTW-vrijstelling kunst in strijd met Zesde richtlijn (2002)
417   Annotatie: NTFR 2002, , (Contributie naturistenvereniging bevat een vergoeding voor verblijf)
W.A.P. Nieuwenhuizen in: Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, Vol. 833, Contributie naturistenvereniging bevat een vergoeding voor verblijf (2002)
418   Annotatie: NTFR 2002, , (CSC: call center-diensten voor financiele instellingen niet vrijgesteld)
W.A.P. Nieuwenhuizen in: Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, Vol. 56, CSC: call center-diensten voor financiele instellingen niet vrijgesteld (2002)
419   Annotatie: NTFR 2002, , (De feitenrechter oordeelt over de hoogte van de boete)
W.A.P. Nieuwenhuizen in: Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, Vol. 1516, De feitenrechter oordeelt over de hoogte van de boete (2002)
420   Annotatie: NTFR 2002, , (DGA en BTW alleen voor DGA met een BV)
W.A.P. Nieuwenhuizen in: Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, Vol. 1598, DGA en BTW alleen voor DGA met een BV (2002)