The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Rechtsgeleerdheid - 2002

381 tot 390 van 740
1 ... 71 ... 141 ... 221 ... 291 ... 361   371   381   391   401 ... 441 ... 511 ... 591 ... 661 ... 731

381   Boekbespreking: Het parlement en Srebrenica: een keihard politiek oordeel
D.W. de Mildt in: Jaarboek Parlementaire Geschiedenis, Vol. 4 (2002), p. 191-193 , Srebrenica. Een 'veilig' gebied. Reconstructie, achtergronden en analyses van de val van een Safe Area.
382   Artikel: Actualiteiten en agenda
G.J.H.M. Mom in: AMI : Tijdschrift voor Auteurs-, Media- & Informatierecht, Vol. 1 (2002), p. 26-27
383   Artikel: Actualiteiten en agenda
G.J.H.M. Mom in: AMI : Tijdschrift voor Auteurs-, Media- & Informatierecht, Vol. 2 (2002), p. 61-64
384   Artikel: Actualiteiten en agenda
G.J.H.M. Mom in: AMI : Tijdschrift voor Auteurs-, Media- & Informatierecht, Vol. 3 (2002), p. 109-112
385   Artikel: Actualiteiten en agenda
G.J.H.M. Mom in: AMI : Tijdschrift voor Auteurs-, Media- & Informatierecht, Vol. 4 (2002), p. 159-160
386   Artikel: Actualiteiten en agenda
G.J.H.M. Mom in: AMI : Tijdschrift voor Auteurs-, Media- & Informatierecht, Vol. 5 (2002), p. 199-200
387   Artikel: Actualiteiten en agenda
G.J.H.M. Mom in: AMI : Tijdschrift voor Auteurs-, Media- & Informatierecht, Vol. 6 (2002), p. 229-231
388   Boek: Auteursrecht, Naburige rechten en Databankenrecht. Wettenpockets Privaatrecht
G.J.H.M. Mom (2002), 367 p.
389   Hoofdstuk: Commentaar op art. 5 WNR
G.J.H.M. Mom in: Intellectuele eigendom, artikelsgewijs commentaar (2002), p. 1-11
390   Artikel: Reactie op Advies van de Commissie Auteursrecht over het criterium 'publiek' in verband met gemeenschappelijke schotelantennes
G.J.H.M. Mom in: AMI : Tijdschrift voor Auteurs-, Media- & Informatierecht, Vol. 6 (2002), p. 218-219