The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Rechtsgeleerdheid - 2002

381 tot 390 van 748
1 ... 71 ... 141 ... 221 ... 291 ... 361   371   381   391   401 ... 441 ... 521 ... 591 ... 671 ... 741

381   Rapport: Jurisdiction over Broadcasters in Europe: Report on a Round-table Discussion of Background Materials
T. McGonagle, A.P.J.M. van Loon (2002)
382   Artikel: The Potential for Practice of an Intangible Idea: Co-Regulation of the Media in Europe
T. McGonagle in: IRIS: legal observations of the European Audiovisual Observatory, Vol. 10 (2002)
383   Artikel: Wresting (Racial) Equality from Tolerance of Hate Speech
T. McGonagle in: Dublin University Law Journal (2002), p. 21-54
384   Rapport: Industrial relations in the transport sector in the Netherlands
M. van der Meer, H. Benedictus (2002), p. 42
385   Hoofdstuk: The advocacy coalition for the European employment policy- European integration after EMU'
M.J.S.M. van der Meer, B. van Riel in: Die Europaeische Union aus politoekonomischer Perspective (2002)
386   Boek: The trade-off between competitiveness and employment in collective bargaining; the national consultation process and four cases of company bargaining in the Netherlands
M.J.S.M. van der Meer, A.A.G. van Liempt, K.G. Tijdens, M.J.T. van Velzen, J. Visser (2002)
387   Annotatie: Mf 2002, , ()
J.M. de Meij in: Mediaforum, Vol. 10 (2002), p. 341-346
388   Boekbespreking: Het parlement en Srebrenica: een keihard politiek oordeel
D.W. de Mildt in: Jaarboek Parlementaire Geschiedenis, Vol. 4 (2002), p. 191-193 , Srebrenica. Een 'veilig' gebied. Reconstructie, achtergronden en analyses van de val van een Safe Area.
389   Artikel: Actualiteiten en agenda
G.J.H.M. Mom in: AMI : Tijdschrift voor Auteurs-, Media- & Informatierecht, Vol. 1 (2002), p. 26-27
390   Artikel: Actualiteiten en agenda
G.J.H.M. Mom in: AMI : Tijdschrift voor Auteurs-, Media- & Informatierecht, Vol. 2 (2002), p. 61-64