The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Rechtsgeleerdheid - 2002

371 tot 380 van 740
1 ... 71 ... 141 ... 221 ... 291 ... 351   361   371   381   391 ... 441 ... 511 ... 591 ... 661 ... 731

371   Artikel: Diverse bijdragen
T. McGonagle in: IRIS: legal observations of the European Audiovisual Observatory, Vol. diverse nr (2002)
372   Artikel: Ireland: Future Internet Developments
T. McGonagle in: Computer und Recht International, Vol. 1 (2002), p. 31-31
373   Artikel: Ireland: Milestones in Online Self-Regulation
T. McGonagle in: Computer und Recht International, Vol. 3 (2002), p. 93-94
374   Rapport: Jurisdiction over Broadcasters in Europe: Report on a Round-table Discussion of Background Materials
T. McGonagle, A.P.J.M. van Loon (2002)
375   Artikel: The Potential for Practice of an Intangible Idea: Co-Regulation of the Media in Europe
T. McGonagle in: IRIS: legal observations of the European Audiovisual Observatory, Vol. 10 (2002)
376   Artikel: Wresting (Racial) Equality from Tolerance of Hate Speech
T. McGonagle in: Dublin University Law Journal (2002), p. 21-54
377   Rapport: Industrial relations in the transport sector in the Netherlands
M. van der Meer, H. Benedictus (2002), p. 42
378   Hoofdstuk: The advocacy coalition for the European employment policy- European integration after EMU'
M.J.S.M. van der Meer, B. van Riel in: Die Europaeische Union aus politoekonomischer Perspective (2002)
379   Boek: The trade-off between competitiveness and employment in collective bargaining; the national consultation process and four cases of company bargaining in the Netherlands
M.J.S.M. van der Meer, A.A.G. van Liempt, K.G. Tijdens, M.J.T. van Velzen, J. Visser (2002)
380   Annotatie: Mf 2002, , ()
J.M. de Meij in: Mediaforum, Vol. 10 (2002), p. 341-346