The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Rechtsgeleerdheid - 2002

351 tot 360 van 740
1 ... 71 ... 141 ... 221 ... 291 ... 331   341   351   361   371 ... 441 ... 511 ... 591 ... 661 ... 731

351   Boek: Handboek gezondheidsrecht II: Gezondheidszorg en recht (4e druk, bewerkt door J.K.M. Gevers)
H.J.J. Leenen, J.K.M. Gevers (2002), 315 p.
352   Boekbespreking:
J.H. Leurdijk in: Vrede en veiligheid, Vol. 3 (2002), p. 385-388 , Internationale Organisatie. Samenwerking en regimevorming in de internationale betrekkingen
353   Hoofdstuk: Collectieve contracten in de individualistische ICT-sector? Paradox, traditie of anachronisme?
A.A.G. van Liempt in: Arbeid en ICT in onderzoek (2002), p. 153-165
354   Hoofdstuk: The Origin BV collective agreement
A.A.G. van Liempt in: The Trade-off between competitiveness and employment in collective bargaining: The national consultation process and four cases of company bargaining in the Netherlands (2002), p. 52-56
355   Hoofdstuk: Transitional labour markets in action: new developments in the Dutch vocational education and training market
H. van Lieshout, T. Wilthagen in: Reacting in time to qualification needs: towards a cooperative implementation? (2002), p. 241-273
356   Artikel: Duaal stelsel is Tantalus-kwelling
H.A.M. van Lieshout in: Economisch-Statistische Berichten, Vol. 4387 (2002), p. 10-12
357   Artikel: Ambtshalve toetsing van forumkeuzebedingen in algemene voorwaarden: het nieuwe procesrecht getoetst aan recente rechtspraak van het Hof van Justitie
M.B.M. Loos, H.W. Wiersma in: Weekblad voor Privaatrecht Notariaat en Registratie, Vol. 2002 (2002), p. 329-332
358   Artikel: Consumentenbescherming bij de koop van onroerende zaken en aanneming van werk: een nog altijd onevenwichtig en onvoldoende doordacht wetsvoorstel
M.B.M. Loos in: Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht, Vol. 2002 (2002), p. 356-367
359   Artikel: Europees contractenrecht
M.B.M. Loos in: Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht, Vol. 2002 (2002), p. 18-20
360   Artikel: In memorian Roelf Stutterheim
M.B.M. Loos in: Tijdschrift voor Consumentenrecht, Vol. 2002 (2002), p. 85-86