The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Rechtsgeleerdheid - 2002

311 tot 320 van 748
1 ... 71 ... 141 ... 221 ... 291   301   311   321   331 ... 371 ... 441 ... 521 ... 591 ... 671 ... 741

311   Artikel: Reclamerecht en oneerlijke mededinging, Kroniek van wetgeving, jurisprudentie en literatuur
J.J.C. Kabel in: AMI : Tijdschrift voor Auteurs-, Media- & Informatierecht, Vol. 2 (2002), p. 75-79
312   Artikel: Reclamerecht on line, Problemen in theorie en praktijk
J.J.C. Kabel in: Intellectuele Eigendom en Reclamerecht, Vol. 18 (2002), p. 117-125
313   Hoofdstuk: Reclamerecht online. Problemen in theorie en praktijk
J.J.C. Kabel in: Recht en elektronische handel (2002), p. 89-127
314   Rapport: Study on the evaluation of New Advertising Techniques, The Netherlands
J.J.C. Kabel (2002)
315   Hoofdstuk: De hoorplicht bij beschikkingen
A.P. Klap, L.J.A. Damen in: Bestuursrecht, Deel I (2002), p. 357-366
316   Artikel: Kroniek bestuurshandelingen
A.P. Klap, F.J. van Ommeren in: Nederlands tijdschrift voor bestuursrecht (2002), p. 177-185
317   Artikel: Kroniek bestuurshandelingen
A.P. Klap, B.K. Olivier in: Nederlands tijdschrift voor bestuursrecht (2002), p. 324-331
318   Artikel: Rechterlijke toetsing van en aan beleidsregels
A.P. Klap in: Jurisprudentie bestuursrecht plus (2002), p. 17-28
319   Hoofdstuk: VII Beleidsregels
A.P. Klap in: Praktijkboek Bestuursrecht, supplement 75 (2002), p. 51-98
320   Rapport: Beloning in de Grafimedia CAO: verslag van een onderzoek
M. van Klaveren, K.G. Tijdens (2002), p. 49