The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Rechtsgeleerdheid - 2002

301 tot 310 van 740
1 ... 71 ... 141 ... 221 ... 281   291   301   311   321 ... 361 ... 441 ... 511 ... 591 ... 661 ... 731

301   Annotatie: Mediaforum, 2002, , (Vgt Verein/Tierfabriken v. Switzerland)
J.J.C. Kabel in: Mediaforum, Vol. 14, Vgt Verein/Tierfabriken v. Switzerland (2002), p. 54-59
302   Artikel: Publieke omroep op het web: oneerlijke overheidsconcurrentie?
J.J.C. Kabel in: JAVI- Juridische Aspecten Van Internet, Vol. 1 (2002), p. 61-62
303   Artikel: Reclame en oneerlijke mededinging; kroniek van wetgeving jurisprudentie en literatuur 2001
J.J.C. Kabel in: Intellectuele Eigendom en Reclamerecht, Vol. 17 (2002), p. 75-79
304   Artikel: Reclamerecht en oneerlijke mededinging, Kroniek van wetgeving, jurisprudentie en literatuur
J.J.C. Kabel in: AMI : Tijdschrift voor Auteurs-, Media- & Informatierecht, Vol. 2 (2002), p. 75-79
305   Artikel: Reclamerecht on line, Problemen in theorie en praktijk
J.J.C. Kabel in: Intellectuele Eigendom en Reclamerecht, Vol. 18 (2002), p. 117-125
306   Hoofdstuk: Reclamerecht online. Problemen in theorie en praktijk
J.J.C. Kabel in: Recht en elektronische handel (2002), p. 89-127
307   Rapport: Study on the evaluation of New Advertising Techniques, The Netherlands
J.J.C. Kabel (2002)
308   Hoofdstuk: De hoorplicht bij beschikkingen
A.P. Klap, L.J.A. Damen in: Bestuursrecht, Deel I (2002), p. 357-366
309   Artikel: Kroniek bestuurshandelingen
A.P. Klap, F.J. van Ommeren in: Nederlands tijdschrift voor bestuursrecht (2002), p. 177-185
310   Artikel: Kroniek bestuurshandelingen
A.P. Klap, B.K. Olivier in: Nederlands tijdschrift voor bestuursrecht (2002), p. 324-331