The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Rechtsgeleerdheid - 2002

21 tot 30 van 748
1   11   21   31   41 ... 71 ... 141 ... 221 ... 291 ... 371 ... 441 ... 521 ... 591 ... 671 ... 741

21   Hoofdstuk: Deel IV - BeĆ«indiging van de arbeidsverhouding I (6e ed.)
R.M. Beltzer, J.M. Hoogsteen, J.H. van Woudenberg in: Arbeidsrecht (2002)
22   Boek: Deel IV: Beeindiging van de arbeidsverhouding I
R.M. Beltzer, J.M. Hoogsteen, J.H. Woudenberg (2002), 41 p.
23   Hoofdstuk: Deel VIII - Medezeggenschap (6e ed.)
R.M. Beltzer, J. van Drongelen in: Arbeidsrecht (2002)
24   Hoofdstuk: Deel VIII - Medezeggenschap (7e ed.)
R.M. Beltzer, J. van Drongelen in: Arbeidsrecht (2002)
25   Boek: Deel VIII: Medezegenschap
R.M. Beltzer, J. van Drongelen (2002), 59 p.
26  download 39332 Boek: Flexibele arbeidsrelaties
R.M. Beltzer, E. Verhulp, K. Boonstra, D. Christe, J. Riphagen (2002), 280 p.
27   Hoofdstuk: Hoofdstuk 3: Privatisering en deprivatisering
R.M. Beltzer, B.B.B. Lanting, J. Riphagen in: Inleiding Nederlands Ambtenarenrecht (2002), p. 87-105
28   Hoofdstuk: Hoofdstuk 5: Thuiswerk
R.M. Beltzer in: Flexibele arbeidsrelaties (2002), p. 147-190
29  download 39343 Boek: Inleiding Nederlands ambtenarenrecht
R.M. Beltzer, B.B.B. Lanting, E. Verhulp, J. Riphagen, L.C.J. Spengers, G.J. Mulder (2002), 308 p.
30  download 39341 Artikel: Over Finse busmaatschappijen: het ondernemingsrecht revisited
R.M. Beltzer in: Arbeidsrechtelijke Annotaties, Vol. 1 (2002), p. 32-46