The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Rechtsgeleerdheid - 2002

281 tot 290 van 748
1 ... 71 ... 141 ... 221 ... 261   271   281   291   301 ... 371 ... 441 ... 521 ... 591 ... 671 ... 741

281   Hoofdstuk: Supplement 432, onderdeel Wet op de ondernemingsraden
R.H. van het Kaar in: Losbladige Sociaal Zakboek (2002), p. 17
282   Hoofdstuk: Supplement 72, onderdeel WOR
R.H. van het Kaar in: Losbladige Ondernemingsraad (2002), p. 94
283   Hoofdstuk: Supplement 73, 'structuurwet' en 'OR in overige wetten'
R.H. van het Kaar in: Losbladige Ondernemingsraad (2002), p. 13
284   Hoofdstuk: Supplement 75, onderdeel Wet op de ondernemingsraden
R.H. van het Kaar in: Losbladige Ondernemingsraad (2002), p. 2
285   Artikel: The Netherlands
R.H. van het Kaar, M. GrĂ¼nell in: European Industrial Relations Observatory ... Annual Review, Vol. '01 (2002), p. 101-105
286   Artikel: Toezicht, or en non-profit
R.H. van het Kaar in: OR informatie, Vol. 9/10 (2002), p. 44-45
287   Artikel: Volwassen neus?
R.H. van het Kaar in: OR informatie, Vol. 3 (2002), p. 26-27
288   Artikel: Wage moderation and low productivity under debate
R.H. van het Kaar in: EIROnline: European industrial relations observatory on-line, Vol. 12 (2002), p. 1
289   Hoofdstuk: Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag
R.H. van het Kaar in: Arbeidsrecht : de tekst van Titel 7.10 BW en andere relevante regelgeving met betrekking tot het arbeidsrecht (2002), p. 493-520
290   Hoofdstuk: WOR-rechtspraak 2000-2001
R.H. van het Kaar, A.F.M. Dorresteijn in: Geschriften vanwege de Vereniging Corporate Litigation 2001-2002 (2002), p. 51-64