The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Rechtsgeleerdheid - 2001

781 tot 790 van 797
1 ... 71 ... 151 ... 231 ... 311 ... 391 ... 471 ... 551 ... 631 ... 711 ... 761   771   781   791

781   Annotatie: AA, A.A. 2001, , (Belastingheffing van Escapes.)
J.W. Zwemmer in: Ars Aequi, Vol. 50-12, Belastingheffing van Escapes. (2001), p. 1015-1018
782   Annotatie: AA, A.A. 2001, , (Belastingheffing van uitkeringen door de Stichting Contractspelersfonds KNVB.)
J.W. Zwemmer in: Ars Aequi, Vol. 50-6, Belastingheffing van uitkeringen door de Stichting Contractspelersfonds KNVB. (2001), p. 470-475
783   Annotatie: AA, A.A. 2001, , (Dividendvrijstelling in Europees verband.)
J.W. Zwemmer in: Ars Aequi, Vol. 50-3, Dividendvrijstelling in Europees verband. (2001), p. 167-174
784   Annotatie: AA, A.A. 2001, , (Financiering van optieverplichtingen.)
J.W. Zwemmer in: Ars Aequi, Vol. 50-9, Financiering van optieverplichtingen. (2001), p. 671-674
785   Annotatie: BNB 2001, 104, (Beloning echtgenote voor ondersteuning bij vervulling van aan ambt verbonden onbezoldigde nevenfuncties.)
J.W. Zwemmer in: BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak, Vol. 49-7A, Beloning echtgenote voor ondersteuning bij vervulling van aan ambt verbonden onbezoldigde nevenfuncties. (2001), p. 1057-
786   Annotatie: BNB 2001, 149, (Gebondenheid aan vaststellingsovereenkomst ook bij mogelijk onjuist uitgangspunt van partijen.)
J.W. Zwemmer in: BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak, Vol. 49-9B, Gebondenheid aan vaststellingsovereenkomst ook bij mogelijk onjuist uitgangspunt van partijen. (2001), p. 1520-
787   Annotatie: BNB 2001, 171, (Verkrijging economische eigendom krachtens een op 31 maart 1995, 18.00 uur bestaande schriftelijke overeenkomst.)
J.W. Zwemmer in: BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak, Vol. 49-10B, Verkrijging economische eigendom krachtens een op 31 maart 1995, 18.00 uur bestaande schriftelijke overeenkomst. (2001), p. 1704-08
788   Annotatie: BNB 2001, 201, (Vermogensetikettering van auto bij 1000 km of meer prive-gebruik per jaar.)
J.W. Zwemmer in: BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak, Vol. 49-12C, Vermogensetikettering van auto bij 1000 km of meer prive-gebruik per jaar. (2001), p. 2103-
789   Annotatie: BNB 2001, 282, (Reorganisatievrijstelling in de kapitaalsbelasting.)
J.W. Zwemmer in: BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak, Vol. 49-16B, Reorganisatievrijstelling in de kapitaalsbelasting. (2001), p. 2711-2712
790   Annotatie: BNB 2001, 320, (Auto's behorend tot de handelsvoorraad.)
J.W. Zwemmer in: BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak, Vol. 49-18A, Auto's behorend tot de handelsvoorraad. (2001), p. 3031-3032