The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Rechtsgeleerdheid - 2001

721 tot 730 van 801
1 ... 71 ... 151 ... 231 ... 311 ... 391 ... 471 ... 551 ... 631 ... 701   711   721   731   741 ... 801

721   Hoofdstuk: Are the Principles of European Contract Law better than Dutch Contract Law?
G.J.P. de Vries in: Principles of European Contract Law. Preadviezen uitgebracht voor de Vereniging voor Burgerlijk Recht. (2001), p. 105-186
722   Annotatie: SEW 2001, , (Marca Mode CV vs. Adidas AG en Aidas Benelux BV)
B.M. Vroom - Cramer in: Sociaal-economische wetgeving: tijdschrift voor Europees en economisch recht, Vol. 3, Marca Mode CV vs. Adidas AG en Aidas Benelux BV (2001), p. 118-120
723   Annotatie: BNB 2001, , (Zaak C-294/97 (Eurowings Luftverkehr AG) - vestigingsvrijheid belemmerende Duitse Gewerbesteuer; verband met Iers IFSC-regime.)
P.J. Wattel in: BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak, Vol. 394, Zaak C-294/97 (Eurowings Luftverkehr AG) - vestigingsvrijheid belemmerende Duitse Gewerbesteuer; verband met Iers IFSC-regime. (2001), p. 3692-3695
724   Artikel: Een "enkele akkoordverklaring" of een vaststellingsovereenkomst?
P.J. Wattel in: Weekblad voor Privaatrecht Notariaat en Registratie, Vol. 6429 (2001), p. 35-39
725   Boek: Fiscaal Commentaar, deel Invorderingswet
P.J. Wattel, R.W.J. Kerckhoffs, M.H.M. van Oers, J.H.P.M. Raaijmakers (2001), 609 p.
726   Artikel: Grensarbeidersregeling: werkstaat is beter dan woonstaat
P.J. Wattel in: Weekblad voor Fiscaal Recht, Vol. 197 (2001), p. 689-690
727   Hoofdstuk: Neutraliteit en de kosten van een dochter
P.J. Wattel in: Er zal geheven worden! (2001), p. 347-363
728   Annotatie: FED 2001, FED 2001/292, (Prejudiciele vragen Hoge Raad inzake verenigbaarheid met het vrije verkeer van werknemers van de Nederlandse evenredigheidsmethode bij voorkoming van )
D.M. Weber in: Fiscaal Weekblad FED, Vol. 2859, Prejudiciele vragen Hoge Raad inzake verenigbaarheid met het vrije verkeer van werknemers van de Nederlandse evenredigheidsmethode bij voorkoming van dubbele belasting (de Groot) (2001), p. 1096-1139
729   Annotatie: FED 2001, FED 2001/312, (Het vrije verkeer van de burgers van de Unie (Elsen))
D.M. Weber in: Fiscaal Weekblad FED, Vol. 2862, Het vrije verkeer van de burgers van de Unie (Elsen) (2001), p. 1250-1271
730   Annotatie: FED 2001, FED 2001/341, (Prejudiciele vragen inzake de vraag of het recht van vestiging zich verzet tegen de kostenaftrekbeperking opgenomen in art. 13, eerste lid Wet Vpb.196)
D.M. Weber in: Fiscaal Weekblad FED, Vol. 2865, Prejudiciele vragen inzake de vraag of het recht van vestiging zich verzet tegen de kostenaftrekbeperking opgenomen in art. 13, eerste lid Wet Vpb.1969 (2001), p. 1496-1533