The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Rechtsgeleerdheid - 2001

721 tot 730 van 797
1 ... 71 ... 151 ... 231 ... 311 ... 391 ... 471 ... 551 ... 631 ... 701   711   721   731   741 ... 791

721   Boek: Fiscaal Commentaar, deel Invorderingswet
P.J. Wattel, R.W.J. Kerckhoffs, M.H.M. van Oers, J.H.P.M. Raaijmakers (2001), 609 p.
722   Artikel: Grensarbeidersregeling: werkstaat is beter dan woonstaat
P.J. Wattel in: Weekblad voor Fiscaal Recht, Vol. 197 (2001), p. 689-690
723   Hoofdstuk: Neutraliteit en de kosten van een dochter
P.J. Wattel in: Er zal geheven worden! (2001), p. 347-363
724   Annotatie: FED 2001, FED 2001/292, (Prejudiciele vragen Hoge Raad inzake verenigbaarheid met het vrije verkeer van werknemers van de Nederlandse evenredigheidsmethode bij voorkoming van )
D.M. Weber in: Fiscaal Weekblad FED, Vol. 2859, Prejudiciele vragen Hoge Raad inzake verenigbaarheid met het vrije verkeer van werknemers van de Nederlandse evenredigheidsmethode bij voorkoming van dubbele belasting (de Groot) (2001), p. 1096-1139
725   Annotatie: FED 2001, FED 2001/312, (Het vrije verkeer van de burgers van de Unie (Elsen))
D.M. Weber in: Fiscaal Weekblad FED, Vol. 2862, Het vrije verkeer van de burgers van de Unie (Elsen) (2001), p. 1250-1271
726   Annotatie: FED 2001, FED 2001/341, (Prejudiciele vragen inzake de vraag of het recht van vestiging zich verzet tegen de kostenaftrekbeperking opgenomen in art. 13, eerste lid Wet Vpb.196)
D.M. Weber in: Fiscaal Weekblad FED, Vol. 2865, Prejudiciele vragen inzake de vraag of het recht van vestiging zich verzet tegen de kostenaftrekbeperking opgenomen in art. 13, eerste lid Wet Vpb.1969 (2001), p. 1496-1533
727   Annotatie: FED 2001, FED 2001/396, (Het communautaire rechtszekerheids- en vertrouwensbeginsel verzet zich tegen een wetswijziging met terugwerkende kracht (Schlossstrasse))
D.M. Weber in: Fiscaal Weekblad FED, Vol. 2869, Het communautaire rechtszekerheids- en vertrouwensbeginsel verzet zich tegen een wetswijziging met terugwerkende kracht (Schlossstrasse) (2001), p. 1846-1873
728   Hoofdstuk: Staatssteun
D.M. Weber in: Concurrentie in en tussen havens (2001), p. 73-78
729   Boekredactie: Jurisprudentie (nieuw) BW (losbladig)
W.G.P.E. Wedekind (2001)
730   Boek: Kernteksten Aanbestedingsrecht
W.G.P.E. Wedekind, M.O. Meulenbelt (2001), 527 p.