The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Rechtsgeleerdheid - 2001

711 tot 720 van 797
1 ... 71 ... 151 ... 231 ... 311 ... 391 ... 471 ... 551 ... 631 ... 691   701   711   721   731 ... 791

711   Artikel: Competition Law and the Turn of the Century
F.O.W. Vogelaar in: Legal Issues of Economic Integration, Vol. 28/2 (2001), p. 135-139
712   Boek: Competition Law in the EU, its Member States and Switzerland
F.O.W. Vogelaar, J. Struyck, B.L.P. van Reeken (2001), 1152 p.
713   Artikel: Van Joint Ventures, mededinging en de nieuwe eeuw
F.O.W. Vogelaar in: Markt en Mededinging, Vol. 4 (2001), p. 129-144
714   Hoofdstuk: Vergelijking sector specifiek versus algemeen mededingingstoezicht
F.O.W. Vogelaar in: Toezicht en regulering in de telecommunicatiemarkt : een analyse van sectorspecifiek en algemeen mededingingstoezicht (2001), p. 33-61
715   Hoofdstuk: EG-richtlijnen inzake de toelating van bestrijdingsmiddelen
E.M. Vogelezang-Stoute in: Bestrijdingsmiddelen : verslag van de 68e ledenvergadering van de Vereniging voor Milieurecht op 27 juni 2000 (2001), p. 9-22
716   Boekredactie: Human Rights Commissions and Ombudsman Offices National Experiences throughout the world
E.L.M. Volker, K. Hossain, H. Selassie gebre Selassie, L.F.M. Besselink (2001), p. XXXI, 864
717   Hoofdstuk: Are the Principles of European Contract Law better than Dutch Contract Law?
G.J.P. de Vries in: Principles of European Contract Law. Preadviezen uitgebracht voor de Vereniging voor Burgerlijk Recht. (2001), p. 105-186
718   Annotatie: SEW 2001, , (Marca Mode CV vs. Adidas AG en Aidas Benelux BV)
B.M. Vroom - Cramer in: Sociaal-economische wetgeving: tijdschrift voor Europees en economisch recht, Vol. 3, Marca Mode CV vs. Adidas AG en Aidas Benelux BV (2001), p. 118-120
719   Annotatie: BNB 2001, , (Zaak C-294/97 (Eurowings Luftverkehr AG) - vestigingsvrijheid belemmerende Duitse Gewerbesteuer; verband met Iers IFSC-regime.)
P.J. Wattel in: BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak, Vol. 394, Zaak C-294/97 (Eurowings Luftverkehr AG) - vestigingsvrijheid belemmerende Duitse Gewerbesteuer; verband met Iers IFSC-regime. (2001), p. 3692-3695
720   Artikel: Een "enkele akkoordverklaring" of een vaststellingsovereenkomst?
P.J. Wattel in: Weekblad voor Privaatrecht Notariaat en Registratie, Vol. 6429 (2001), p. 35-39