The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Rechtsgeleerdheid - 2001

691 tot 700 van 801
1 ... 71 ... 151 ... 231 ... 311 ... 391 ... 471 ... 551 ... 631 ... 671   681   691   701   711 ... 801

691   Rapport: Europa en de CAO: drie scenario's en een toekomstverkenning
J. Visser (2001), p. 13
692   Rapport: Negotiated flexibility in working time and labour market transitions - The case of the Netherlands
J. Visser (2001), p. 38
693  download 115459 Rapport: Negotiated flexibility in working time and labour market transitions : the case of the Netherlands
J. Visser (2001), p. 38
694   Artikel: Aanvullende criteria; bestanddeel of strafuitsluitingsgrond?
M.J.C. Visser in: Milieu en recht (2001), p. 38-43
695   Hoofdstuk: De rol van het strafrecht in de bijzondere milieuwetgevingen in de WED
M.J.C. Visser, H. Heemskerk in: Herziening van het commune milieustrafrecht (2001), p. 18-29
696   Hoofdstuk: Evaluatie van de effectiviteit van de artikelen 173a en 173b Sr in de rechtspraktijk. Jurisprudentie
M.J.C. Visser, M.G. Faure in: Herziening van het commune milieustrafrecht (2001), p. 53-59
697   Hoofdstuk: Evaluatie van de effektiviteit van de artikelen 173a en 173b Sr in de rechtspraktijk. Enquete
M.J.C. Visser, Th. Roos in: Herziening van het commune milieustrafrecht (2001), p. 48-52
698   Rapport: Handhaving van arbeids- en rusttijden. In: Arbeidstijden in overleg? Evaluatie van de arbeidstijdenwet (Eindrapport)
M.J.C. Visser, R. Knegt (2001)
699   Boekredactie: Herziening van het commune milieustrafrecht
M.J.C. Visser (2001), p. 226
700   Hoofdstuk: Het milieustrafrecht in Belgie en Duitsland
M.J.C. Visser, M.G. Faure in: Herziening van het commune milieustrafrecht (2001), p. 91-109