The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Rechtsgeleerdheid - 2001

691 tot 700 van 797
1 ... 71 ... 151 ... 231 ... 311 ... 391 ... 471 ... 551 ... 631 ... 671   681   691   701   711 ... 791

691   Artikel: Aanvullende criteria; bestanddeel of strafuitsluitingsgrond?
M.J.C. Visser in: Milieu en recht (2001), p. 38-43
692   Hoofdstuk: De rol van het strafrecht in de bijzondere milieuwetgevingen in de WED
M.J.C. Visser, H. Heemskerk in: Herziening van het commune milieustrafrecht (2001), p. 18-29
693   Hoofdstuk: Evaluatie van de effectiviteit van de artikelen 173a en 173b Sr in de rechtspraktijk. Jurisprudentie
M.J.C. Visser, M.G. Faure in: Herziening van het commune milieustrafrecht (2001), p. 53-59
694   Hoofdstuk: Evaluatie van de effektiviteit van de artikelen 173a en 173b Sr in de rechtspraktijk. Enquete
M.J.C. Visser, Th. Roos in: Herziening van het commune milieustrafrecht (2001), p. 48-52
695   Rapport: Handhaving van arbeids- en rusttijden. In: Arbeidstijden in overleg? Evaluatie van de arbeidstijdenwet (Eindrapport)
M.J.C. Visser, R. Knegt (2001)
696   Boekredactie: Herziening van het commune milieustrafrecht
M.J.C. Visser (2001), p. 226
697   Hoofdstuk: Het milieustrafrecht in Belgie en Duitsland
M.J.C. Visser, M.G. Faure in: Herziening van het commune milieustrafrecht (2001), p. 91-109
698   Artikel: Kroniek van het milieustrafrecht
M.J.C. Visser in: Delikt en Delinkwent (2001), p. 319-329
699   Artikel: Recente ontwikkelingen in het milieustrafrecht
M.J.C. Visser, M.G. Faure, M. Hertoghs in: Delikt en Delinkwent (2001), p. 882-892
700   Hoofdstuk: Typologie van de noodzakelijke delicten
M.J.C. Visser, M.G. Faure in: Herziening van het commune milieustrafrecht (2001), p. 110-129