The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Rechtsgeleerdheid - 2001

51 tot 60 van 801
1 ... 31   41   51   61   71 ... 151 ... 231 ... 311 ... 391 ... 471 ... 551 ... 631 ... 711 ... 801

51   Annotatie: NJ, N.J. 2001, 452, (Bureau Jeugdzorg Amsterdam v. Hamilton)
T.M. de Boer in: Nederlandse Jurisprudentie, Vol. 32, Bureau Jeugdzorg Amsterdam v. Hamilton (2001), p. 3382-3386
52   Hoofdstuk: Prospects for European Conflicts Law in the Twenty-First Century
T.M. de Boer in: International Conflicts Laws for the Third Millennium, Essays in honor of Friedrich K. Juenger (2001), p. 193-214
53   Rapport: The role of unions in the twenty-first century: a report for the Fondazione Rodolfo Debenedetti
T. Boeri, A. Brugiavini, L. Calmfors, A.L. Booth, J. Visser, M. Burda, D. Checchi, R. Naylor (2001), p. xv, 304
54   Artikel: Internationaal strafrecht
M. Boerlage in: Delikt en Delinkwent (2001)
55   Artikel: Internationaal Strafrecht
M. Boerlage in: Delikt en Delinkwent (2001)
56   Artikel: Internationaal Strafrecht
M. Boerlage in: Delikt en Delinkwent, Vol. 7 (2001)
57  download 84942 Proefschrift: Geregeld recht : een rechtspositivistische analyse van de rechtsstaat
A.M. Bos (2001), p. X + 356
58   Boekbespreking:
G.F.M. Bossers in: Pro memorie: bijdragen tot de rechtsgeschiedenis der Nederlanden, Vol. 2 (2001), p. 349-349 , A propos van de affaire Laurent Timmermans. Enkele beschouwingen over de hervorming van straf- en strafprocesrecht in Oostenrijks Opper-Gelder en de Zuidelijke Nederlanden i/d 2e helft van de 18e eeuw
59   Artikel: Mittermaier aan Mollet: transcriptie van een brief
G.F.M. Bossers in: Pro memorie: bijdragen tot de rechtsgeschiedenis der Nederlanden, Vol. 2 (2001), p. 321-321
60   Artikel: A flat earth? International Organizations in the System of International Law
C.M. Brolmann in: Nordic journal of international law : acta scandinavica juris gentium, Vol. - (2001), p. 319-340