The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Rechtsgeleerdheid - 2001

561 tot 570 van 801
1 ... 71 ... 151 ... 231 ... 311 ... 391 ... 471 ... 541   551   561   571   581 ... 631 ... 711 ... 801

561   Boekredactie: Justiz und NS-Verbrechen. Sammlung deutscher Strafurteile wegen nationasozialistischer Totungsverbrechen 1945-1999
C.F. Ruter (2001), p. X + 727
562   Boekbespreking: Eigendomsvoorbehoud, preadvies Nederlandse vereniging voor Rechtsvergelijking
J.W. Rutgers in: Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht, Vol. 9 (2001), p. 470-473 , Eigendomsvoorbehoud, preadvies Nederlandse Vereniging voor Burgerlijk Recht
563   Artikel: Europees Privaatrecht
J.W. Rutgers in: Ars Aequi Katern, Vol. 12 (2001), p. 4290-4291
564   Artikel: Europees Privaatrecht
J.W. Rutgers in: Ars Aequi Katern, Vol. 6 (2001), p. 4125-4126
565   Artikel: Art. 25 Wet op het notarisambt en de bijzondere notariele kwaliteitsrekening
A.F. Salomons in: Weekblad voor Privaatrecht Notariaat en Registratie, Vol. 6442 (2001), p. 357-359
566   Artikel: Verrijking, billijkheid en verdelende gerechtigheid
A.F. Salomons in: Weekblad voor Privaatrecht Notariaat en Registratie, Vol. 6467 (2001), p. 993-995
567   Rapport: Beloningsvergelijking tussen markt en publieke sector: methodische kanttekeningen
W. Salverda, C. Nierop, P. Muhlau (2001), p. 30
568   Boekbespreking: 
E.J.H. Schrage in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis, Vol. LXIX (2001), p. 155-158 , Volontarismo e Diritto Soggettivo. La Nascità Medievale di una Teoria dei Diritti nelle Scolastica Francescana.
569   Boekbespreking: 
E.J.H. Schrage in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis, Vol. LXIX (2001), p. 159-162 , A historical introduction to the law of obligations
570   Boekbespreking: 
E.J.H. Schrage in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis (2001), p. 185-188 , Verwendungen im Eigentümer-Bezitser-Verhältnis: eine kruitische Betrachtung aus Historisch-rechtsvergleichender Sicht