The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Rechtsgeleerdheid - 2001

471 tot 480 van 801
1 ... 71 ... 151 ... 231 ... 311 ... 391 ... 451   461   471   481   491 ... 551 ... 631 ... 711 ... 801

471   Artikel: Toedeling van rechtsmacht ten aanzien van het onderscheppen van internationale telecommunicatie
P.A. Nollkaemper in: Mediaforum, Vol. 13/10 (2001), p. 294-298
472  download 11491 Hoofdstuk: Toekomstbeelden van het volkenrecht
P.A. Nollkaemper in: Toekomstbeelden = Perspectives on the future (2001), p. 28-38
473   Hoofdstuk: The Impact of the Social Dialogue Procedure on the Powers of uropean Union Institutions
D. Obradovic in: Social Partnership in the European Union (2001), p. 71-98
474   Artikel: The importance of context: selecting legal systems in comparative legal research
A.E. Oderkerk in: Netherlands International Law Review, Vol. XLVIII-3 (2001), p. 293-318
475   Artikel: Mislukte flexiblisering van de vakantiewetgeving
M.M. Olbers in: SMA, Vol. 56 (2001), p. 5-13
476   Hoofdstuk: Supplement 201 op Afdeling 3 Vakantie en Verlof van het BW
M.M. Olbers in: Arbeidsovereenkomst (2001), p. 1-67
477   Hoofdstuk: Supplement 202 op de Wet op de CAO
M.M. Olbers in: Arbeidsovereenkomst (2001), p. 1-51
478   Hoofdstuk: Supplement 203 op Afdeling 2 Loon van het BW
M.M. Olbers in: Arbeidsovereenkomst (2001), p. 1-48
479   Hoofdstuk: Supplement 207: Bewerking art. 7:629 - 7:645 BW
M.M. Olbers in: Arbeidsovereenkomst (2001), p. 1-64
480   Hoofdstuk: Supplement 207: Commentaar op de Wet arbeid en zorg
M.M. Olbers in: Arbeidsovereenkomst (2001), p. 1-96