The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Rechtsgeleerdheid - 2001

461 tot 470 van 801
1 ... 71 ... 151 ... 231 ... 311 ... 391 ... 441   451   461   471   481 ... 551 ... 631 ... 711 ... 801

461   Annotatie: Mf 2001, , (Feldek vs Slowakia)
A.J. Nieuwenhuis in: Mediaforum, Vol. 9, Feldek vs Slowakia (2001), p. 274-278
462   Annotatie: Mf 2001, , (Tammer vs Estland)
A.J. Nieuwenhuis in: Mediaforum, Vol. 4, Tammer vs Estland (2001), p. 126-128
463   Annotatie: Noot bij EHRM 6-2-2001, Tammer v. Estonia
A.J. Nieuwenhuis in: Mediaforum, Vol. 13 (2001), p. 126-128
464   Boek: Tussen privacy en persoonlijkheidsrecht.
A.J. Nieuwenhuis (2001), 232 p.
465  download 11842 Hoofdstuk: De kracht van het onbepaalde: de rechter en het beginsel van duurzame ontwikkeling
P.A. Nollkaemper in: Beginselen van het Milieurecht (2001), p. 13-22
466   Hoofdstuk: De verhouding tussen Internationaal en Europees recht
P.A. Nollkaemper in: Europees en internationaal natuurbeschermingsrecht : verslag van een studiemiddag (2001), p. 13-16
467   Annotatie: Gerechtshof Amsterdam, 6 July 2000, Dedovic
P.A. Nollkaemper, W.N. Ferdinandusse in: NJCM-bulletin, Vol. 26 (2001), p. 208-221
468   Hoofdstuk: The legitimacy of International law in the case law of the International Criminal Tribunal for the former Yugolslavia
P.A. Nollkaemper in: Ambiguity in the rule of law: the interface between national and international legal systems (2001), p. 13-23
469   Hoofdstuk: The legitimacy of international law in the case law of the international criminal tribunal for the former Yugoslavia
P.A. Nollkaemper in: Ambiguity in the Rule of Law. The interface between national and international legal systems (2001), p. 13-23
470   Artikel: The relationship between international law and national law
P.A. Nollkaemper, E. Hey in: International Law FORUM du droit international, Vol. 3 (2001), p. 9-11