The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Rechtsgeleerdheid - 2001

461 tot 470 van 797
1 ... 71 ... 151 ... 231 ... 311 ... 391 ... 441   451   461   471   481 ... 551 ... 631 ... 711 ... 791

461   Boek: Tussen privacy en persoonlijkheidsrecht.
A.J. Nieuwenhuis (2001), 232 p.
462  download 11842 Hoofdstuk: De kracht van het onbepaalde: de rechter en het beginsel van duurzame ontwikkeling
P.A. Nollkaemper in: Beginselen van het Milieurecht (2001), p. 13-22
463   Hoofdstuk: De verhouding tussen Internationaal en Europees recht
P.A. Nollkaemper in: Europees en internationaal natuurbeschermingsrecht : verslag van een studiemiddag (2001), p. 13-16
464   Annotatie: Gerechtshof Amsterdam, 6 July 2000, Dedovic
P.A. Nollkaemper, W.N. Ferdinandusse in: NJCM-bulletin, Vol. 26 (2001), p. 208-221
465   Hoofdstuk: The legitimacy of International law in the case law of the International Criminal Tribunal for the former Yugolslavia
P.A. Nollkaemper in: Ambiguity in the rule of law: the interface between national and international legal systems (2001), p. 13-23
466   Hoofdstuk: The legitimacy of international law in the case law of the international criminal tribunal for the former Yugoslavia
P.A. Nollkaemper in: Ambiguity in the Rule of Law. The interface between national and international legal systems (2001), p. 13-23
467   Artikel: The relationship between international law and national law
P.A. Nollkaemper, E. Hey in: International Law FORUM du droit international, Vol. 3 (2001), p. 9-11
468   Artikel: Toedeling van rechtsmacht ten aanzien van het onderscheppen van internationale telecommunicatie
P.A. Nollkaemper in: Mediaforum, Vol. 13/10 (2001), p. 294-298
469  download 11491 Hoofdstuk: Toekomstbeelden van het volkenrecht
P.A. Nollkaemper in: Toekomstbeelden = Perspectives on the future (2001), p. 28-38
470   Hoofdstuk: The Impact of the Social Dialogue Procedure on the Powers of uropean Union Institutions
D. Obradovic in: Social Partnership in the European Union (2001), p. 71-98