The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Rechtsgeleerdheid - 2001

451 tot 460 van 797
1 ... 71 ... 151 ... 231 ... 311 ... 391 ... 431   441   451   461   471 ... 551 ... 631 ... 711 ... 791

451   Artikel: Actualiteit en agenda
G.J.H.M. Mom in: AMI : Tijdschrift voor Auteurs-, Media- & Informatierecht (2001), p. 158-160
452   Artikel: Artikel 25 Auteurswet
G.J.H.M. Mom in: Intellectuele eigendom, artikelsgewijs commentaar, Vol. losbl. (2001), p. 29
453   Annotatie: Informatierecht/AMI, AMI 2001, , (De Poort van Roosendaal/Buma)
G.J.H.M. Mom in: AMI : Tijdschrift voor Auteurs-, Media- & Informatierecht, Vol. 2, De Poort van Roosendaal/Buma (2001), p. 51-53
454  download 195277 Proefschrift: An Instructional Environment for Learning to Solve Legal Cases PROSA
A.J. Muntjewerff (2001), p. 370
455   Artikel: Discussie over het Koningschap
A.J. Nieuwenhuis in: Tijdschrift voor bestuurswetenschappen en publiek recht, Vol. 5 (2001), p. 328-333
456   Artikel: Discussies over het Koningschap
A.J. Nieuwenhuis in: Tijdschrift voor bestuurswetenschappen & publiekrecht, Vol. 56 (2001), p. 328-333
457   Annotatie: Mf 2001, , (Ekin vs France)
A.J. Nieuwenhuis in: Mediaforum, Vol. 9, Ekin vs France (2001), p. 270-273
458   Annotatie: Mf 2001, , (Feldek vs Slowakia)
A.J. Nieuwenhuis in: Mediaforum, Vol. 9, Feldek vs Slowakia (2001), p. 274-278
459   Annotatie: Mf 2001, , (Tammer vs Estland)
A.J. Nieuwenhuis in: Mediaforum, Vol. 4, Tammer vs Estland (2001), p. 126-128
460   Annotatie: Noot bij EHRM 6-2-2001, Tammer v. Estonia
A.J. Nieuwenhuis in: Mediaforum, Vol. 13 (2001), p. 126-128