The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Rechtsgeleerdheid - 2001

451 tot 460 van 801
1 ... 71 ... 151 ... 231 ... 311 ... 391 ... 431   441   451   461   471 ... 551 ... 631 ... 711 ... 801

451   Artikel: Actualiteit en agenda
G.J.H.M. Mom in: AMI : Tijdschrift voor Auteurs-, Media- & Informatierecht (2001), p. 64-65
452   Artikel: Actualiteit en agenda
G.J.H.M. Mom in: AMI : Tijdschrift voor Auteurs-, Media- & Informatierecht (2001), p. 86-89
453   Artikel: Actualiteit en agenda
G.J.H.M. Mom in: AMI : Tijdschrift voor Auteurs-, Media- & Informatierecht (2001), p. 122-124
454   Artikel: Actualiteit en agenda
G.J.H.M. Mom in: AMI : Tijdschrift voor Auteurs-, Media- & Informatierecht (2001), p. 158-160
455   Artikel: Artikel 25 Auteurswet
G.J.H.M. Mom in: Intellectuele eigendom, artikelsgewijs commentaar, Vol. losbl. (2001), p. 29
456   Annotatie: Informatierecht/AMI, AMI 2001, , (De Poort van Roosendaal/Buma)
G.J.H.M. Mom in: AMI : Tijdschrift voor Auteurs-, Media- & Informatierecht, Vol. 2, De Poort van Roosendaal/Buma (2001), p. 51-53
457  download 195277 Proefschrift: An Instructional Environment for Learning to Solve Legal Cases PROSA
A.J. Muntjewerff (2001), p. 370
458   Artikel: Discussie over het Koningschap
A.J. Nieuwenhuis in: Tijdschrift voor bestuurswetenschappen en publiek recht, Vol. 5 (2001), p. 328-333
459   Artikel: Discussies over het Koningschap
A.J. Nieuwenhuis in: Tijdschrift voor bestuurswetenschappen & publiekrecht, Vol. 56 (2001), p. 328-333
460   Annotatie: Mf 2001, , (Ekin vs France)
A.J. Nieuwenhuis in: Mediaforum, Vol. 9, Ekin vs France (2001), p. 270-273