The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Rechtsgeleerdheid - 2001

391 tot 400 van 801
1 ... 71 ... 151 ... 231 ... 311 ... 371   381   391   401   411 ... 471 ... 551 ... 631 ... 711 ... 801

391   Boekredactie: Rechter en wetgever
W. Konijnenbelt (2001), p. 159
392   Hoofdstuk: Rechter en wetgever; ter inleiding
W. Konijnenbelt in: W. Konijnenbelt (red.), Rechter en wetgever (2001), p. 11-14
393   Artikel: Royale meningsvrijheid
W. Konijnenbelt in: Nederlands tijdschrift voor bestuursrecht, Vol. 1/4 (2001), p. 100-100
394   Boek: Tekstuitgave Algemene wet bestuursrecht 2001/2002: met aanpalende regelingen en trefwoordenregister
W. Konijnenbelt, M. van Heijningen (2001), 252 p.
395   Artikel: Voorwoord
W. Konijnenbelt in: RegelMaat : kwartaalblad voor wetgevingsvraagstukken, Vol. 2 (2001), p. 45-46
396   Artikel: Aanbeveling Nationale Ombudsman aan LISV
E. Koot-van der Putte in: Rechtshulp, Vol. 11 (2001), p. 17-21
397   Artikel: Eerste verjaardag Wet aanpassing arbeidsduur
E. Koot-van der Putte in: Rechtshulp, Vol. 8/9 (2001), p. 16-20
398   Boek: Coffeeshops, Jeugd en Toerisme
D.J. Korf, A. Benschop, A.L.W.M. Nabben, M. van der Woude (2001), 159 p.
399   Artikel: Diversiteit in Criminaliteit. Allochtone arrestanten in de Amsterdamse politiestatistiek
D.J. Korf, G.W. Bookelman, T. haan in: Tijdschrift voor Criminologie, Vol. 3 (2001), p. 230-259
400   Artikel: Ketamine: Eine neue Tanzdroge
D.J. Korf, T Nabben in: Akzeptanz, Vol. 2 (2001), p. 19-25