The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Rechtsgeleerdheid - 2001

391 tot 400 van 797
1 ... 71 ... 151 ... 231 ... 311 ... 371   381   391   401   411 ... 471 ... 551 ... 631 ... 711 ... 791

391   Boek: Tekstuitgave Algemene wet bestuursrecht 2001/2002: met aanpalende regelingen en trefwoordenregister
W. Konijnenbelt, M. van Heijningen (2001), 252 p.
392   Artikel: Voorwoord
W. Konijnenbelt in: RegelMaat : kwartaalblad voor wetgevingsvraagstukken, Vol. 2 (2001), p. 45-46
393   Artikel: Aanbeveling Nationale Ombudsman aan LISV
E. Koot-van der Putte in: Rechtshulp, Vol. 11 (2001), p. 17-21
394   Artikel: Eerste verjaardag Wet aanpassing arbeidsduur
E. Koot-van der Putte in: Rechtshulp, Vol. 8/9 (2001), p. 16-20
395   Boek: Coffeeshops, Jeugd en Toerisme
D.J. Korf, A. Benschop, A.L.W.M. Nabben, M. van der Woude (2001), 159 p.
396   Artikel: Diversiteit in Criminaliteit. Allochtone arrestanten in de Amsterdamse politiestatistiek
D.J. Korf, G.W. Bookelman, T. haan in: Tijdschrift voor Criminologie, Vol. 3 (2001), p. 230-259
397   Artikel: Ketamine: Eine neue Tanzdroge
D.J. Korf, T Nabben in: Akzeptanz, Vol. 2 (2001), p. 19-25
398   Artikel: Ontslagrecht en hoorplicht: preventieve toetsing ongehoord ontslag aangezegd?
S.W. Kuip, E. Verhulp in: SMA, Vol. 9 (2001), p. 415-433
399   Artikel: International responsibility and liability for damage caused by environmental interferences, international civil liability aspects
J.G. Lammers in: Environmental Policy and Law, Vol. 31 (2001), p. 94-105
400   Artikel: International responsibility and liability for damage caused by environmental interferences, public international law and European Community law aspects
J.G. Lammers in: Environmental Policy and Law, Vol. 31 (2001), p. 42-50