The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Rechtsgeleerdheid - 2001

311 tot 320 van 801
1 ... 71 ... 151 ... 231 ... 291   301   311   321   331 ... 391 ... 471 ... 551 ... 631 ... 711 ... 801

311   Artikel: Decentralisation of working time regulation to enterprise level assessed
R.H. van het Kaar in: EIROnline: European industrial relations observatory on-line, Vol. nl0110102F (2001), p. 1
312   Artikel: Eurofocus: een vergelijkende Europese studie naar arbeidsverhoudingen in de ICT-sector
R.H. van het Kaar in: Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, Vol. 4 (2001), p. 390-393
313   Artikel: Eurofocus: een vergelijkende Europese studie naar variabele beloning en arbeidsverhoudingen
R.H. van het Kaar in: Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, Vol. 2 (2001), p. 200-203
314   Artikel: Europese vennootschap kan WOR-systeem bedreigen
R.H. van het Kaar in: OR informatie, Vol. 13 (2001), p. 48-49
315   Artikel: Het paarse obstakel
R.H. van het Kaar in: OR informatie, Vol. 4 (2001), p. 32-33
316   Artikel: Het SER-advies inzake de structuurregeling: winst voor (groot)aandeelhouders, verlies voor de werknemers
R.H. van het Kaar in: Sociaal Recht, Vol. 16 (2001), p. 80-85
317   Artikel: Het SER-advies over de structuurregeling: de ondernemingsraad heeft recht op zijn njet
R.H. van het Kaar in: Ondernemingsrecht, Vol. 8 (2001), p. 228-232
318   Artikel: Industrial relations in the information and communications technology sector
R.H. van het Kaar, M. Grunell in: EIRObserver, Vol. 5 (2001), p. i-viii
319   Artikel: Instemmingsrecht voor optie- en aandelenregelingen
R.H. van het Kaar in: OR informatie, Vol. 15-16 (2001), p. 31-31
320   Annotatie: JOR 2001, , ()
R.H. van het Kaar in: Jurisprudentie Onderneming & recht, Vol. 92 (2001), p. 432-434