The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Rechtsgeleerdheid - 2001

211 tot 220 van 801
1 ... 71 ... 151 ... 191   201   211   221   231 ... 311 ... 391 ... 471 ... 551 ... 631 ... 711 ... 801

211   Boek: De waarde(n) van het sociaal recht. Over beginselen van sociale rechtsvorming en hun werking. Preadvies
P.F. van der Heijden, F.M. Noordam (2001), 172 p.
212   Artikel: Donner Wetter
P.F. van der Heijden in: OR informatie, Vol. 8 (2001), p. 12-
213   Artikel: Levensloop
P.F. van der Heijden in: OR informatie, Vol. 12 (2001), p. 14-
214   Artikel: Massa-ontslag
P.F. van der Heijden in: OR informatie, Vol. 14 (2001), p. 12-
215   Artikel: Medezeggenschap per contract
P.F. van der Heijden in: OR informatie, Vol. 13 (2001), p. 12-
216   Artikel: Medezeggenschapsvrije zones
P.F. van der Heijden in: OR informatie, Vol. 5 (2001), p. 10-
217   Rapport: Naar een nieuwe verhouding: over de noodzaak en mogelijkheid tot aanpassing van het Nederlandse model van arbeidsverhoudingen
P.F. van der Heijden, M van der Meer, J Visser, A.C.J.M. Wilthagen (2001)
218   Artikel: Ongebruikte mogelijkheden
P.F. van der Heijden in: OR informatie, Vol. 15/16 (2001), p. 14-
219   Artikel: Overheids-or blijft op achterstand
P.F. van der Heijden in: OR informatie, Vol. 3 (2001), p. 12-
220   Artikel: Splinter en balk
P.F. van der Heijden in: OR informatie, Vol. 6 (2001), p. 10-