The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Rechtsgeleerdheid - 2001

11 tot 20 van 801
1   11   21   31 ... 71 ... 151 ... 231 ... 311 ... 391 ... 471 ... 551 ... 631 ... 711 ... 801

11  download 3863 Artikel: Echelon en Recht
L.F. Asscher in: Netkwesties, Vol. 16 (2001)
12   Artikel: Het Emailgeheim op de werkplek : over de toelaatbaarheid van inbreuken op het communicatiegeheim van de werknemer in het digitale tijdperk
L.F. Asscher, W. Steenbruggen in: Nederlands Juristenblad, Vol. 76 (2001), p. 1787-1794
13   Annotatie: Noot bij Bartnicki-zaak (US Supreme Court)
L.F. Asscher in: Mediaforum, Vol. 9, Bartnicki vs. Vopper (2001), p. 287-288
14  download 3862 Artikel: Vrijheid tussen Parijs en Californie
L.F. Asscher in: Netkwesties, Vol. 26 (2001)
15   Rapport: Internationaalrechtelijke verplichtingen, Gemeenschapsrecht, Nationaal Beleid en Nationaalrechtelijk instrumentarium
Ch.W. Backes, A.G. Oude Elferink, P. van der Ree, R.H. van Ooik (2001)
16  download 58622 Proefschrift: De cynische verkleuring van legitimiteit en acceptatie : een rechtssociologische studie naar de regulering van seizoenarbeid in de aspergeteelt van Zuidoost-Nederland
H.C.M. de Bakker (2001), p. 258
17  download 45134 Boekbespreking:
R.M. Beltzer in: SMA: tijdschrift over arbeid en sociale zekerheid, Vol. 56 (2001), p. 185-186 , Misbruik van faillissementsrecht bij overgang van ondergang van onderneming
18  download 39321 Boekbespreking:
R.M. Beltzer in: Arbeidsrechtelijke Annotaties, Vol. 1 (2001), p. 98-114 , Behoud van rechten van werknemers bij overgang van onderneming (diss. RUG)
19  download 39322 Artikel: Commentaar bij JAR 2000/114/143 en 151
R.M. Beltzer in: Quod iure, Vol. - (2001), p. 723-729
20  download 39331 Artikel: Commentaar bij JAR 2001/10, 12 en 36
R.M. Beltzer in: Quod iure, Vol. - (2001), p. 896-900; 911-926-