The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Rechtsgeleerdheid - 2001

141 tot 150 van 797
1 ... 71 ... 121   131   141   151   161 ... 231 ... 311 ... 391 ... 471 ... 551 ... 631 ... 711 ... 791

141  download 6061 Artikel: De strafbaarheid van een grondrecht: de Wet Openbare Manifestaties en het grondrechtelijk karakter van de betoging
W.N. Ferdinandusse in: Nederlandsch juristenblad, Vol. 13 (2001), p. 615-619
142   Artikel: De strafbaarheid van een grondrecht: de Wet Openbare Manifestaties en het grondrechtelijke karakter van de betoging
W.N. Ferdinandusse in: Nederlands Juristenblad, Vol. 13 (2001), p. 615-619
143   Rapport: Directe toepassing van bepalingen van internationaal recht in het Nederlandse strafrecht
W.N. Ferdinandusse, Y. Ditewig (2001)
144  download 6063 Artikel: Kosovo en het democratisch gehalte van Nederlands buitenlands beleid: de valkuil tussen meeregeren en controle
W.N. Ferdinandusse in: Internationale spectator, Vol. 55 (2001), p. 383-387
145  download 6058 Artikel: Verdragsrechtelijke strafbaarstellingen in de Nederlandse rechtsorde, over directe werking en het strafrechtelijk legaliteitsbeginsel
W.N. Ferdinandusse in: Rechtsgeleerd magazijn Themis, Vol. 162 (2001), p. 275-281
146   Artikel: Poverty in Russia
A. Ferrer-i-Carbonell, B.M.S. van Praag in: Journal of Happiness Studies, Vol. 2 (2001), p. 147-172
147   Artikel: Regeling Procesgang eerste ziektejaar
P.S. Fluit in: Sociaal Recht, Vol. 12 (2001), p. 353-354
148   Artikel: Schade geleden in de uitoefening van de werkzaamheden
P.S. Fluit in: SMA, Vol. 7/8 (2001), p. 358-365
149  download 61105 Proefschrift: Verzekeringen van solidariteit
P.S. Fluit (2001), p. 343
150   Artikel: Wetsvoorstel verbetering Poortwachter
P.S. Fluit in: Sociaal Recht, Vol. 9 (2001), p. 243-246