The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Rechtsgeleerdheid - 2001

141 tot 150 van 801
1 ... 71 ... 121   131   141   151   161 ... 231 ... 311 ... 391 ... 471 ... 551 ... 631 ... 711 ... 801

141   Hoofdstuk: Samenvatting
M.G. Faure, Th. A de Roos, M.J.C. Visser in: Herziening van het commune milieustrafrecht (2001), p. 155-217
142   Annotatie: Annotatie bij de uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam van 6 juli 2000, Dedovic
W.N. Ferdinandusse, P.A. Nollkaemper in: NJCM-Bulletin, Vol. 26/2 (2001), p. 208-221
143  download 6061 Artikel: De strafbaarheid van een grondrecht: de Wet Openbare Manifestaties en het grondrechtelijk karakter van de betoging
W.N. Ferdinandusse in: Nederlandsch juristenblad, Vol. 13 (2001), p. 615-619
144   Artikel: De strafbaarheid van een grondrecht: de Wet Openbare Manifestaties en het grondrechtelijke karakter van de betoging
W.N. Ferdinandusse in: Nederlands Juristenblad, Vol. 13 (2001), p. 615-619
145   Rapport: Directe toepassing van bepalingen van internationaal recht in het Nederlandse strafrecht
W.N. Ferdinandusse, Y. Ditewig (2001)
146  download 6063 Artikel: Kosovo en het democratisch gehalte van Nederlands buitenlands beleid: de valkuil tussen meeregeren en controle
W.N. Ferdinandusse in: Internationale spectator, Vol. 55 (2001), p. 383-387
147  download 6058 Artikel: Verdragsrechtelijke strafbaarstellingen in de Nederlandse rechtsorde, over directe werking en het strafrechtelijk legaliteitsbeginsel
W.N. Ferdinandusse in: Rechtsgeleerd magazijn Themis, Vol. 162 (2001), p. 275-281
148   Artikel: Poverty in Russia
A. Ferrer-i-Carbonell, B.M.S. van Praag in: Journal of Happiness Studies, Vol. 2 (2001), p. 147-172
149   Artikel: Regeling Procesgang eerste ziektejaar
P.S. Fluit in: Sociaal Recht, Vol. 12 (2001), p. 353-354
150   Artikel: Schade geleden in de uitoefening van de werkzaamheden
P.S. Fluit in: SMA, Vol. 7/8 (2001), p. 358-365