The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Rechtsgeleerdheid - 2001

131 tot 140 van 797
1 ... 71 ... 111   121   131   141   151 ... 231 ... 311 ... 391 ... 471 ... 551 ... 631 ... 711 ... 791

131   Artikel: Free movement of market freedoms
W.T. Eijsbouts in: Legal Issues of Economic Integration, Vol. 28 (2001), p. 1-2
132   Hoofdstuk: In defence of EC Law
W.T. Eijsbouts in: Ambiguity in the rule of law: the interface between national and international legal systems (2001), p. 37-50
133   Hoofdstuk: Two souls dwell, alas! in my breast
W.T. Eijsbouts in: Ambiguity in the rule of law: the interface between national and international legal systems (2001), p. 3-9
134   Rapport: User Requirements, Deliverable D2.1 of the E-COURT project
A.A.O. Elhag, R.G.F. Winkels, J.A.P.J. Breuker (2001)
135   Boekredactie: Media en Strafrecht
A. Ellian (2001), p. 1
136  download 36323 Artikel: Facilitating the Legislation Process Using a Shared Conceptual Model
T.M. van Engers, E. Glassée in: IEEE Intelligent Systems, Vol. 16 (2001), p. 50-58
137   Artikel: Knowledge Productivity in a Complex Task Setting
T.M. van Engers, L. Vork, H. van Oostendorp in: ISMICK symposium, Vol. 6 (2001)
138   Hoofdstuk: POWER: Using UML/OCL for Modeling Legislation: an application report
T.M. van Engers, R. Gerrits, M. Boekenoogen, E. Glassée, P. Kordelaar in: Proceedings of the International Conference on Artificial Intelligence and Law (2001)
139   Hoofdstuk: Samenvatting
M.G. Faure, Th. A de Roos, M.J.C. Visser in: Herziening van het commune milieustrafrecht (2001), p. 155-217
140   Annotatie: Annotatie bij de uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam van 6 juli 2000, Dedovic
W.N. Ferdinandusse, P.A. Nollkaemper in: NJCM-Bulletin, Vol. 26/2 (2001), p. 208-221