The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Rechtsgeleerdheid - 2000

701 tot 710 van 865
1 ... 81 ... 171 ... 251 ... 341 ... 431 ... 511 ... 601 ... 681   691   701   711   721 ... 771 ... 861

701   Boekbespreking: 
T.J. Veen in: Pro memorie: bijdragen tot de rechtsgeschiedenis der Nederlanden (2000), p. 219-220 , Recht en geschiedenis. Bijdragen tot de rechtsgeschiedenis van de negentiende en twintigste eeuw, studiedag Utrecht 1997
702   Boek: 120 jaar Verslagen en Medede(e)lingen. Algemeen Register met een inleiding
T.J. Veen (2000), 64 p.
703   Artikel: In memoriam prof. dr. K. de Vries
T.J. Veen in: Pro memorie: bijdragen tot de rechtsgeschiedenis der Nederlanden (2000), p. 172-173
704   Artikel: In memoriam prof. dr. W.J. Buma (1910-1999)
T.J. Veen in: Pro memorie: bijdragen tot de rechtsgeschiedenis der Nederlanden (2000), p. 174-175
705   Artikel: Observationes Tumultuariae Novissimae
T.J. Veen in: Pro memorie: bijdragen tot de rechtsgeschiedenis der Nederlanden (2000), p. 145-158
706   Artikel: Observationes tumultuariae novissimae nr 19
T.J. Veen in: Pro memorie: bijdragen tot de rechtsgeschiedenis der Nederlanden (2000), p. 386-387
707   Artikel: Opinie over Paul Scholten
T.J. Veen in: Mr.: het magazine voor juristen, Vol. 3 (2000), p. 60-
708   Artikel: Redactioneel
T.J. Veen in: Pro memorie: bijdragen tot de rechtsgeschiedenis der Nederlanden (2000), p. 1-2
709   Artikel: Verslag van het curatorium van de bijzondere leerstoel oud-vaderlands recht aan de UvA
T.J. Veen in: Pro memorie: bijdragen tot de rechtsgeschiedenis der Nederlanden (2000), p. 171-
710   Artikel: Uitsluiting alleenstaande vrouwen en lesbische paren, Commissie gelijke behandeling 7 februari 2000, oordeel 2000-4
G.J.M. Veerman in: NJCM-Bulletin (2000), p. 1082-1094