The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Rechtsgeleerdheid - 2000

691 tot 700 van 865
1 ... 81 ... 171 ... 251 ... 341 ... 431 ... 511 ... 601 ... 671   681   691   701   711 ... 771 ... 861

691   Annotatie: SEW 2000, , (Annotatie bij HvJEG zaak C-192/98, Beside B.V., I.M. Besselsen/Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer)
H.H.B. Vedder, H.G. Sevenster in: Sociaal-economische wetgeving: tijdschrift voor Europees en economisch recht, Vol. 10, Annotatie bij HvJEG zaak C-192/98, Beside B.V., I.M. Besselsen/Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (2000), p. 379-384
692   Annotatie: SEW 2000, , (Annotatie bij HvJEG zaak C-81/96, Burgemeester en Wethouders van Haarlemmerliede en Spaarnwoude e.a. / Gedeputeerde Staten van Noord-Holland e.a.)
H.H.B. Vedder, H.G. Sevenster in: Sociaal-economische wetgeving: tijdschrift voor Europees en economisch recht, Vol. 10, Annotatie bij HvJEG zaak C-81/96, Burgemeester en Wethouders van Haarlemmerliede en Spaarnwoude e.a. / Gedeputeerde Staten van Noord-Holland e.a. (2000), p. 376-378
693   Hoofdstuk: Voluntary Agreements and Competition Law
H.H.B. Vedder in: Nota di Lavoro (2000), p. 1-16
694   Boekredactie: Yearbook of European Environmental Law, Vol.1
H.H.B. Vedder, dr. H. Somsen (2000), p. 731
695   Boekbespreking: 
T.J. Veen in: Tijdschrift voor Geschiedenis (2000), p. 69-72 , Grondwetsbegrip en grondwetsidee
696   Boekbespreking: 
T.J. Veen in: Pro memorie: bijdragen tot de rechtsgeschiedenis der Nederlanden (2000), p. 195-196- , Waarom 2000. Hoezo 2001?
697   Boekbespreking: 
T.J. Veen in: Pro memorie: bijdragen tot de rechtsgeschiedenis der Nederlanden (2000), p. 195-196 , Een nieuw millenium! Hoezo een probleem?
698   Boekbespreking: 
T.J. Veen in: Pro memorie: bijdragen tot de rechtsgeschiedenis der Nederlanden (2000), p. 196- , De bevruchtende kus. Recht- en kromspraak door de eeuwen heen
699   Boekbespreking: 
T.J. Veen in: Pro memorie: bijdragen tot de rechtsgeschiedenis der Nederlanden (2000), p. 214-216 , 's-Heeren slaaf. Het dramatische leven van Jacobus Capitein
700   Boekbespreking: 
T.J. Veen in: Pro memorie: bijdragen tot de rechtsgeschiedenis der Nederlanden (2000), p. 216-217 , Old Law Books from the Libraries of the 'Raad van Justitie' (High Court) and J.N. van Dessin (South African Library)