The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Rechtsgeleerdheid - 2000

661 tot 670 van 865
1 ... 81 ... 171 ... 251 ... 341 ... 431 ... 511 ... 601 ... 641   651   661   671   681   691 ... 771 ... 861

661   Annotatie: DD, D.D. 2000, , (Rubriek Rechtspraak)
S.A.M. Stolwijk in: Delikt en Delinkwent, Vol. 9, Rubriek Rechtspraak (2000), p. 953-954
662   Annotatie: DD, D.D. 2000, , (Rubriek Rechtspraak)
S.A.M. Stolwijk in: Delikt en Delinkwent, Vol. 10, Rubriek Rechtspraak (2000), p. 1087-1089
663   Artikel: Groepsgeweld en groepsaansprakelijkheid
S.A.M. Stolwijk in: Delikt en Delinkwent, Vol. 8 (2000), p. 759-763
664   Artikel: Voetbal strafrecht
S.A.M. Stolwijk in: Delikt en Delinkwent, Vol. 3 (2000), p. 215-219
665  download 80956 Proefschrift: Belangenafweging door de wetgever. Een juridisch onderzoek naar criteria voor de belangenafweging van de formele wetgever in relatie tot de belangenafweging op bestuursniveau.
W.S.R. Stoter (2000), p. 338
666   Artikel: De top-twintig staat rood
R.H. Stutterheim in: Mr.: het magazine voor juristen, Vol. 10 (2000), p. 26-27
667   Artikel: Kroniek van het consumentenrecht
R.H. Stutterheim, N. Huls in: Nederlands Juristenblad, Vol. 10 (2000), p. 538-547
668   Artikel: Herman Meijers 1923-2000
A.H.J. Swart in: Nederlands Juristenblad (2000), p. 1785-1786
669   Annotatie: NJ, N.J. 2000, , ()
A.H.J. Swart in: Nederlandse Jurisprudentie, Vol. 334 (2000)
670   Hoofdstuk: Pinochet, volkenrechtelijk gewoonterecht en (dubbele) strafbaarheid
A.H.J. Swart in: Met Recht en Reden: Liber Amicorum Nico Keijzer (2000), p. 191-204