The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Rechtsgeleerdheid - 2000

601 tot 610 van 865
1 ... 81 ... 171 ... 251 ... 341 ... 431 ... 511 ... 581   591   601   611   621 ... 691 ... 771 ... 861

601   Artikel: Wie doet er mee aan het Europees BW.
A.F. Salomons in: Fiat Justitia. Magazine van de Juridische Faculteitsvereniging Rotterdam, Vol. 5 (2000), p. 6-6
602   Artikel: De uitdaging van diversiteit: staatshervorming in Latijns Amerika
J.J. van de Sandt in: Indigo, Vol. 8 (2000), p. 10-11
603   Artikel: Na de staatshervorming. Recensie van: The challenge of Diversity
J.J. van de Sandt in: Indigo, Vol. 5 (2000), p. 15-15
604   Hoofdstuk: The articulation of communal tenure and private property regimes
J.J. van de Sandt in: Proceedings of the 12th CFLLP/UAES-conference 'Folk Law and Legal Pluralism: Challenges for the Third Millennium' (2000), p. 859-872
605   Artikel: Toeval bestaat niet: de spirituele wereld van de Bagyeli
J.J. van de Sandt, K. Biesbrouck in: Indigo, Vol. 8 (2000), p. 4-7
606   Boek: Van boeven vangen naar preventie van milieudelicten : rapport van het onderzoek 'Rendement van het milieustrafrechtelijk onderzoek', in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC), van het Ministerie van Justitie
M.H. Schaapman, M.V.C. Aalders (2000), xv, 143 p.
607   Hoofdstuk: Das bewegliche System im Niederlandischen Privatrecht
E.J.H. Schrage in: Regeln, Prinzipien und Elemente im system des rechts (2000), p. 303-310
608   Artikel: Onverschuldigde betaling en ongerechtvaardigde verrijking bij zogenaamde Driehoeksverhoudingen
E.J.H. Schrage in: Weekblad voor Privaatrecht Notariaat en Registratie, Vol. 131 (2000), p. 557-560
609   Artikel: Suicide in Canon Law
E.J.H. Schrage in: The journal of legal history (2000), p. 57-62
610   Hoofdstuk: De kunst van het pact
A.A.M. Schrauwen in: De weerspannigheid van de feiten. Opstellen over geschiedenis, politiek, recht en literatuur aangeboden aan W.H. Roobol (2000), p. 209-219