The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Rechtsgeleerdheid - 2000

591 tot 600 van 865
1 ... 81 ... 171 ... 251 ... 341 ... 431 ... 511 ... 571   581   591   601   611 ... 691 ... 771 ... 861

591   Artikel: Hof geeft uitleg aan het (gevaarlijke) afvalstoffenbegrip
A. van Rossem in: Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht, Vol. 9 (2000), p. 203-209
592   Hoofdstuk: Hoofdstuk 3. Juridische mogelijkheden voor strenger nationaal milieubeleid, in het bijzonder op afvalgebied
A. van Rossem in: Nederlands Milieurecht: de Europese dimensie (2000), p. 23-50
593   Hoofdstuk: Hoofdstuk 8. Het materiele Europese milieurecht
A. van Rossem, N.M.L. Dhondt in: Europees milieurecht in Nederland (2000), p. 419-636
594   Annotatie: M&R 2000, 31, (annotatie bij HvJEG 5 oktober 1999, gev.zaken C-175/98 en C-177/98, Lirussi & Bizzaro)
A. van Rossem in: Milieu en recht, Vol. 4, annotatie bij HvJEG 5 oktober 1999, gev.zaken C-175/98 en C-177/98, Lirussi & Bizzaro (2000), p. 89-93
595   Hoofdstuk: Onrechtmatig bewijs in civiele zaken
A.S. Rueb in: Onrechtmatig verkregen bewijs. (2000), p. 89-94
596   Annotatie: WR 2000, , ()
A.S. Rueb in: WR: Tijdschrift voor woon- en bedrijfsruimterecht, Vol. 5 (2000), p. 134-135
597   Boekbespreking: 
A.F. Salomons in: Pro memorie: bijdragen tot de rechtsgeschiedenis der Nederlanden, Vol. 1 (2000), p. 221-223 , De negentiende-eeuwse wortels van het moderne zekerheidsrecht. Oratie van C.J. H. Jansen (Deventer 1999).
598   Artikel: Inpassen of aanpassen? Vermogensrecht voor het digitale tijdperk.
A.F. Salomons in: Weekblad voor Privaatrecht Notariaat en Registratie, Vol. 612 (2000), p. 901-907
599   Boekbespreking: Recensie dissertatie J.J. van Hees (KUN 1997) Leasing
A.F. Salomons in: Weekblad voor Privaatrecht Notariaat en Registratie, Vol. 6414 (2000), p. 598-602 , Leasing
600   Boekbespreking: Recensie oratie C.J.H. Jansen.
A.F. Salomons in: Pro memorie: bijdragen tot de rechtsgeschiedenis der Nederlanden, Vol. 1 (2000), p. 221-223 , De negentiende-eeuwse wortels van het moderne zekerheidsrecht. Oratie van C.J.H. Jansen (Kluwer, Deventer 1999)