The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Rechtsgeleerdheid - 2000

501 tot 510 van 865
1 ... 81 ... 171 ... 251 ... 341 ... 431 ... 481   491   501   511   521 ... 601 ... 691 ... 771 ... 861

501   Boek: Inleiding tot het staatsrecht en bestuursrecht. - 8e herziene dr.
J.M. de Meij, I.C. van der Vlies, A.W. Hins, F.H. Kistenkas, A.P. Klap, A.J. Nieuwenhuis (2000), 309 p.
502   Boek: Uitingsvrijheid. De vrije informatiestroom in grondwettelijk perspectief
J.M. de Meij, A.W. Hins, A.J. Nieuwenhuis, G.A.I. Schuijt (2000), 359 p.
503   Hoofdstuk: Artikel 25 van de Auteurswet 1912
G.J.H.M. Mom in: Intellectuele eigendom, artikelsgewijs commentaar (2000), p. 29
504   Hoofdstuk: Auteursrecht van de opdrachtgever
G.J.H.M. Mom in: Adfo Juridisch - Elektronische Vraagbaak (2000)
505   Hoofdstuk: Kleurmerken
G.J.H.M. Mom in: Adfo Juridisch - Elektronische Vraagbaak (2000)
506   Rapport: Muziek in het ziekenhuis - auteurs- en nabuurrechtelijke aspecten
G.J.H.M. Mom (2000)
507   Artikel: Rechtspraak in het kort: Pres. Rb. Alkmaar 17-09-1999 (naamsvermelding in advertentie)
G.J.H.M. Mom in: Informatierecht: tijdschrift voor auteurs-, media- en informatierecht, Vol. 1 (2000), p. 20-20
508   Artikel: Rechtspraak in het kort: Pres. Rb. Amsterdam 01-07-1999 (reclamecampagne en portret)
G.J.H.M. Mom in: Informatierecht: tijdschrift voor auteurs-, media- en informatierecht, Vol. 2 (2000), p. 36-36
509   Artikel: Rechtspraak in het kort: Pres. Rb. Rotterdam 16-11-1999 (namaak meubelen)
G.J.H.M. Mom in: Informatierecht: tijdschrift voor auteurs-, media- en informatierecht, Vol. 3 (2000), p. 51-51
510   Artikel: Rechtspraak in het kort: Pres. Rb. Utrecht 24-03-2000 (replica's van unicum)
G.J.H.M. Mom in: Informatierecht: tijdschrift voor auteurs-, media- en informatierecht, Vol. 7 (2000), p. 148-148