The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Rechtsgeleerdheid - 2000

31 tot 40 van 865
1   11   21   31   41   51 ... 81 ... 171 ... 251 ... 341 ... 431 ... 511 ... 601 ... 691 ... 771 ... 861

31   Hoofdstuk: Rechtshandhaving
R.J.B. Bergamin in: Van Apeldoorn's Inleiding tot de studie van het Nederlandse recht (2000), p. 147-197
32   Boek: De Dga en zijn BV in het IB 2001.
T. Blokland, R.P.C. Cornelisse (2000)
33   Boek: Wet Inkomstenbelasting 2001
T. Blokland, J.P.M. Stubbe, R.P.C. Cornelisse (2000)
34   Rapport: Evaluation of Legal Encoding (D3.1)
A.W.F. Boer, R.G.F. Winkels, R. J. Hoekstra (2000)
35   Rapport: Evaluation of Legal Explanation Prototype
A.W.F. Boer, R.G.F. Winkels, D.J.B. Bosscher, R.J. Hoekstra (2000)
36   Hoofdstuk: The consultancy Game
A.W.F. Boer in: Legal Knowledge ands Information Systems (2000), p. 99-112
37   Rapport: Bestemmingsplannen; drie deelaspecten
M.N. Boeve, N.S.J. Koeman, R. Uylenburg (2000)
38   Hoofdstuk: Milieurecht
M.N. Boeve in: Bedrijfs Juridisch zakboekje (2000), p. 869-916
39   Hoofdstuk: Einde arbeidsovereenkomst
K. Boonstra in: Zakboek arbeidsrecht (2000), p. 1-102
40   Artikel: Flexibiliteit en Zekerheid: een jurisprudentieoverzicht
K. Boonstra in: Rechtshulp, Vol. ? (2000), p. 3-8