The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Rechtsgeleerdheid - 2000

21 tot 30 van 865
1   11   21   31   41 ... 81 ... 171 ... 251 ... 341 ... 431 ... 511 ... 601 ... 691 ... 771 ... 861

21   Boek: Handboek voor de ontslagpraktijk
R.M. Beltzer, G. van Loenen, A.D.M. van Rijs, A.C.J.M. Wilthagen (2000), 215 p.
22  download 39306 Boek: Het reïntegratieplan bij verzoeken om ontbinding van de arbeidsovereenkomst van zieke werknemers
R.M. Beltzer, R. Knegt, F. Marcelissen, I. van de Pas (2000), 101 p.
23  download 39278 Artikel: Laat in, goedkoper uit?
R.M. Beltzer in: Tips & advies Personeel : 14-daagse adviesbrief voor het efficiënt werken met personeel, Vol. 5 (2000), p. 4-4
24  download 39280 Artikel: Meer of minder werken wettelijk geregeld: de WAA
R.M. Beltzer, M. Eck in: Advocatenblad, Vol. 80 (2000), p. 238-242
25   Artikel: Niet onder werktijd
R.M. Beltzer in: Tips & advies Personeel : 14-daagse adviesbrief voor het efficiënt werken met personeel, Vol. 5 (2000), p. 4-4
26   Boek: Overgang van onderneming in de private en publieke sector
R.M. Beltzer (2000), 435 p.
27   Proefschrift: Overgang van onderneming in de private en publieke sector
R.M. Beltzer (2000), p. 435
28  download 39303 Artikel: Overgang van onderneming; een rechtspraakoverzicht van 1998 tot 2000
R.M. Beltzer in: ArbeidsRecht, Vol. 7 (2000), p. 3-7
29  download 2767 Artikel: Vernietiging van de arbeidsovereenkomst wegens zwangerschap: de kantonrechter verdwaald?
R.M. Beltzer in: Arbeid Integraal : Bulletin Arbeid, Sociale Zekerheid & Recht, Vol. 4 (2000), p. 116-118
30   Boek: De persoon in het recht
R.J.B. Bergamin (2000), 80 p.