The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Rechtsgeleerdheid - 2000

261 tot 270 van 865
1 ... 81 ... 171 ... 241   251   261   271   281 ... 341 ... 431 ... 511 ... 601 ... 691 ... 771 ... 861

261   Annotatie: Mf 2000, 19/20, (Minister van Binnenlandse Zaken vs. Berts)
A.W. Hins in: Mediaforum, Vol. 3, Minister van Binnenlandse Zaken vs. Berts (2000), p. 104-105
262  download 82782 Proefschrift: Internationale mobiliteit van werknemers: Een onderzoek naar de interactie tussen arbeidsrecht, EG-recht, en IPR aan de hand van de detacheringsrichtlijn
A.A.H. van Hoek (2000), p. 648
263   Boek: El reto de la diversidad: pueblos indigenas y reforma del estado en America Latina
A.J. Hoekema, W. Assies, G. van der Haar (2000)
264   Artikel: Hacia un pluralismo juridico formal de tipo igualitario
A.J. Hoekema in: América Indígena, Vol. LVIII/1-2 (2000), p. 261-300
265   Hoofdstuk: La sociedad mayor frente a la justicia de los pueblos indigenas
A.J. Hoekema in: XII Congreso Internacional Derecho Consuetudinario y pluralismo legal: desafios en el tercer milenio (2000)
266   Boek: The Challenge of Diversity. Indigenous peoples and reform of the state in Latin America
A.J. Hoekema, W. Assies, G. van der Haar (2000)
267   Boek: Typen van legaliteit
A.J. Hoekema, N.F. van Manen (2000)
268  download 100127 Proefschrift: Fiscale winstbepaling en maatschappelijke jaarrekening: Goed koopmanschap en de in het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar beschouwde normen.
J. Hoogendoorn (2000), p. 167
269   Artikel: De positie van derden bij nieuwe instrumenten in het milieurecht
P. Houweling in: Milieu en recht (2000), p. 237-239
270   Hoofdstuk: De subsidierelatie nader beschouwd
P. Houweling in: Museumrechtwijzer: juridisch handboek voor musea (2000), p. 113-133