The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Rechtsgeleerdheid - 2000

231 tot 240 van 865
1 ... 81 ... 171 ... 211   221   231   241   251 ... 341 ... 431 ... 511 ... 601 ... 691 ... 771 ... 861

231  download 82185 Proefschrift: Gelijke toegang tot de arbeid voor gehandicapten; een grondrechtelijke en rechtsvergelijkende analyse
A.C Hendriks (2000), p. 375
232   Boekbespreking: Bespreking 'Liber Amicorum P. Meijknecht'.
M.L. Hendrikse in: Praktisch Procederen, Vol. 4 (2000), p. 96-97 , Van Nederlands naar Europees Procesrecht?! Liber Amicorum Paul Meijknecht.
233   Boekbespreking: Bespreking van 'Compendium Burgerlijk Procesrecht
M.L. Hendrikse in: Praktisch Procederen, Vol. 3 (2000), p. 73- , Compendium Burgerlijk Procesrecht
234   Boekbespreking: Bespreking van 'Het Nederlands Huwelijksvermogensrecht'.
M.L. Hendrikse in: Praktisch Procederen, Vol. 1 (2000), p. 17-18 , Het Nederlands Huwelijksvermogensrecht.
235   Artikel: De contra proferentem-regel en het notariaat.
M.L. Hendrikse in: Weekblad voor Privaatrecht Notariaat en Registratie, Vol. 6410 (2000), p. 521-523
236   Artikel: De contraproferentem in het consumentenschadeverzekeringsrecht: een effectief maar vreemd genoeg weinig gebruikt proceswapen.
M.L. Hendrikse in: Praktisch Procederen, Vol. 2 (2000), p. 34-38
237   Artikel: De omvang van de dekking bij de verzekering tegen beroepsaansprakelijkheid van notarissen.
M.L. Hendrikse in: Weekblad voor Privaatrecht Notariaat en Registratie, Vol. 6407 (2000), p. 460-463
238   Artikel: Enkele opmerkingen naar aanleiding van het 35e Landelijk Notarieel studentencongres 'Estate Planning'
M.L. Hendrikse in: Notarisklerk : maandblad van de Bond van Medewerkers in het Notariaat, Vol. 1388 (2000), p. 110-111
239   Hoofdstuk: Verzekeringsrecht
M.L. Hendrikse in: Museumrechtwijzer: juridisch handboek voor musea (2000), p. 306-318
240   Artikel: "Wat is recht etc.?": antwoorden op vragen van Tilburgers over rechtsregels, rechtspraak en rechtsvorming
M.W. Hesselink in: Nederlands Juristenblad, Vol. 75 (2000), p. 2032-2040