The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Rechtsgeleerdheid - 2000

191 tot 200 van 865
1 ... 81 ... 171   181   191   201   211 ... 251 ... 341 ... 431 ... 511 ... 601 ... 691 ... 771 ... 861

191   Artikel: De forfaitaire rendementsheffing ("box III").
A. de Haan in: Weekblad voor Privaatrecht Notariaat en Registratie, Vol. 131 (2000), p. 321-326
192  download 530542 Proefschrift: The possibility of moral dilemmas
J.P. de Haan (2000), p. 275
193   Boek: De verbintenis in het algemeen
A.S. Hartkamp (2000), 685 p.
194   Artikel: De verhouding tussen de artt. 6:248 en art. 6:258 BW
A.S. Hartkamp in: Weekblad voor Privaatrecht Notariaat en Registratie, Vol. 6404 (2000), p. 395-396
195   Artikel: Deutsche Einflusse auf das niederlandische Privatrecht.
A.S. Hartkamp in: Archiv für die Civilistische Praxis, Vol. 200 (2000), p. 507-510
196   Hoofdstuk: Europese mensenrechten en nationaal dwingend recht - De Nederlandse rechter en het EVRM.
A.S. Hartkamp in: 50 jaar EVRM (2000), p. 23-35
197   Artikel: Juristen in het leven en in het werk van Louis Couperus.
A.S. Hartkamp in: Trema (2000), p. 148-150
198   Artikel: Keuzes uit een eeuw jurisprudentie
A.S. Hartkamp in: Trema (2000), p. 115-116
199   Artikel: On European Freedoms and national Mandatory Rules: The Dutch Judiciary and the European Convention on Human Rights.
A.S. Hartkamp in: European Review of Private Law (2000), p. 111-124
200   Hoofdstuk: Perspectives for the Development of a European Civil Law.
A.S. Hartkamp in: Making European Law. Essays on the "Common Core" Project. (2000), p. 39-60